ลำดับเลขคณิต และ ลำดับเรขาคณิต

รูปภาพของ sss27716
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic Sequence)  

          ถ้า

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว   จะมีสมบัติว่า

     

เมื่อ    d    เป็นค่าคงตัว เรียก  d  ว่า  "ผลต่างร่วม"(Common Difference)

          รูปทั่วไปของลำดับเลขคณิต

          ถ้า

 แทนพจน์แรกของลำดับ  

และ d  เป็นผลต่างร่วม

เขียนแทนรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้เป็น

          

          พจน์ที่ n  หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต

img1.gif

          พจน์กลาง 1  พจน์ของลำดับเลขคณิต

          ถ้าพจน์

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้ว  จะได้

            

          หรือ

 


 

ลำดับเรขาคณิต(Geometric Sequence) 

 

          ถ้า

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตแล้วจะมีสมบัติว่าเมื่อ   

 เมื่อ  r    เป็นค่าคงตัวเรียก  r  ว่า  "อัตราส่วนร่วม"(Common Ratio)

          รูปทั่วไปของลำดับเรขาคณิต

          ถ้า

 แทนพจน์แรกของลำดับ  

          และ r  เป็นผลต่างร่วม

          เขียนแทนรูปทั่วไปของลำดับเลขคณิตได้เป็น

          พจน์ที่ n  หรือพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิต

  

img2.gif

          พจน์กลาง 1 พจน์ของลำดับเรขาคณิต

          ถ้าพจน์

 เป็นจำนวนจริงที่เรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตแล้ว  

          จะได้

          หรือ

          หรือ

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์