ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4(พระพุทธศาสนา)

รูปภาพของ ppsmoorati
Laughing

คำชี้แจง   จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด (เฉลยอยู่ด้านล่าง)

๑. ข้อใดเป็นกุศลกรรม ๑๐ ในด้านใจ
ก. ไม่ละเมิดของรักของผู้อื่น
ข. ไม่พูดคำหยาบ
ค.ไม่คิดประทุษร้าย
ง.ไม่พูดเท็จ

 

๒. การผิดศีลในข้อใด ทำให้มีโอกาสทำผิดศีลในข้ออื่นได้อีก
ก. ศีลข้อ ๕          ข. ศีลข้อ ๔ 
ค.ศีลข้อ ๓           ง. ศีลข้อ ๑

 

๓. วิปากสัทธา  หมายถึงอะไร
ก. ความเชื่อเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ข. ความเชื่อว่ากรรมเป็นของตน
ค.ความเชื่อในเรื่องผลของกรรม
ง.ความเชื่อในเรื่องของกรรม

 

๔. คำสั่งสอนที่ต้องการให้พระสงฆ์ปฏิบัติ ได้บัญญัติไว้ในข้อใด
ก. พระธรรมสวนะ         ข. พระอภิธรรมปิฎก
ค. พระสุตตันตปิฎก         ง. พระวินัยปิฎก

 

๕. วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันใด
ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
ข. วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖
ค. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ง. วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

 

๖. พระรัตนตรัยเกิดขึ้นในวันใด
ก. วันเข้าพรรษา       ข. วันอาสาฬหบูชา
ค. วันวิสาขบูชา           ง.วันมาฆบูชา

 

๗. ชาดกเรื่องใดที่เป็นตัวอย่างในเรื่องความเพียร
ก.พระเวสสันดรชาดก
ข. พระเตมีย์ใบ้
ค.พระมหาชนก
ง.พระสุวรรณสาม

 

๘. ปฏิสันถาร หมายถึงอะไร
ก การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ข. การต้อนรับแขก
ค.การละเว้นความชั่ว
ง.การทำความดี

 

๙. ข้อใดเป็นหลักคำสอนในพุทธโอวาท
ก.ทำความดี            ข. ละเว้นการทำความชั่ว
ค.ทำจิตใจให้บริสุทธิ์   ง.ถูกทุกข้อ

 

๑๐. สมเด็จพระราชบิดาทรงปฏิบัติงานที่เด่นในเรื่องใด
ก. ด้านการเมือง        ข. ด้านเศรษฐกิจ
ค.ด้านกฎหมาย          ง. ด้านการแพทย์

....................................................

เฉลย
๑.ค
๒.ก
๓.ค
๔.ง
๕.ค
๖.ข
๗.ค
๘.ข
๙.ง
๑๐.ก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์