กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

รูปภาพของ sss27716

กฎข้อที่ 1 ถ้าต้องการทำงานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้ n1 วิธี
และในแต่ละวิธีเลือกทำงานอย่างแรกนี้มีวิธีที่จะทำงานอย่างที่สองได้ n2 วิธี
จำนวนวิธีที่เลือกทำงานทั้งสองอย่างเท่ากับ n1n2 วิธี
โดยการขยายกฎข้อที่ 1 ให้ใช้กับการทำงานหรือปฏิบัติการมากกว่า 2 อย่าง จะได้กฎเกณฑ์
ทั่วๆไปสำหรับคำนวณจำนวนวิธีทั้งหมดสำหรับการทำงาน k อย่าง สรุปได้เป็นกฎข้อที่ 2 คือ

กฎข้อที่ 2 ถ้างานอย่างแรกมีวิธีทำได้ n1 วิธี
ในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกมีวิธีที่จะทำงานอย่างที่ 2 ได้ n2 วิธี
และในแต่ละวิธีที่เลือกทำงานอย่างแรกและงานอย่างที่สองมีวิธีที่จะทำงานอย่างที่สามได้ n3 วิธี
ฯลฯ จำนวนวิธีทั้งหมดที่เลือกทำงาน k อย่างเท่ากับ n1n2n3…nk วิธี

 

   

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 173 คน กำลังออนไลน์