กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

รูปภาพของ sss27716

กฎข้อที่ 1 ถ้าต้องการทำงานสองอย่างโดยที่งานอย่างแรกทำได้ n1 วิธี
และในแต่ละวิธี