ข้อสอบปลายภาควิทยาศาสตร์ ป.3

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

ข้อสอบปลายภาค โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
วิชา วิทยาศาสตร์   ประถมศึกษาปีที่ ๓
จำนวน   ๒๕  ข้อ    เวลา   ๑  ชั่วโมง
..................................................................................

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

๑. ข้อใดแตกต่างจากพวก
ก. อิฐ                           ข.  แก้ว                        ค. ไม้                       ง.  กระดาษ


๒. ถ้าให้     แก้ว    คู่กับ    ทราย    แล้ว   กระดาษ   ควรคู่กับอะไร
 ก. ดินสอ                    ข. ยางลบ                      ค. หนังสือ               ง. เยื่อไม้


 ๓. ข้อใดไม่ใช่วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ก. ผ้า                            ข. ไม้                            ค. โลหะ                  ง. ทราย


๔.  ข้อดีของการใช้   ถุงผ้า       ใส่ของเวลาไปจ่ายตลาด  คืออะไร

 ก.  ทนทาน   ไม่ขาดง่ายเมื่อโดนน้ำ
 ข. มีความเหนียว  สามารถรับน้ำหนักสิ่งของได้มาก
 ค. สามารถนำมาใช้ได้หลายครั้ง
 ง. ถูกต้องทุกข้อ

 

๕.    วัสดุที่นำมาใช้ทำแคร่ดังรูป ได้มาจากพืชในข้อใด
                   ก. ต้นไผ่                           ข. ต้นสัก
                ค. ต้นกกก                        ง. ต้นหญ้า


๖.     ถุงลักษณะดังรูปเกี่ยวข้องกับแม่ค้าขาย
                      อาหารในข้อใดมากที่สุด
                           ก. แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
                          ข. แม่ค้าขายกล้วยทอด
                           ค. แม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่น
                           ง. แม่ค้าขายขนมบัวลอย


๗. ในการตีเหล็กเพื่อทำเป็นมีด  ต้องนำเหล็กไปเผาไฟเพื่ออะไร
     ก. เพื่อให้เหล็กอ่อนตัวลง                          ข. เพื่อให้เหล็กแข็งตัว
     ค. เพื่อให้เหล็กเงางาม                                ง. เพื่อให้เหล็กเปลี่ยนสี


๘.  สิ่งใดต่อไปนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อนำไปวางไว้กลางแดด
     ก.  ก้อนอิฐ            ข. ก้อนหิน               ค. ก้อนสำลี               ง. ก้อนดินน้ำมัน


๙. วัสดุในข้อใดนำความร้อนได้ดี
      ก. ไม้                   ข. กระเบื้อง              ค. โลหะ                   ง. กระดาษ


๑๐.  แรงที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ ตกลงสู่พื้นโลก คือแรงอะไร
      ก. แรงดึง             ข. แรงผลัก               ค. แรงโน้มถ่วง        ง. แรงแม่เหล็ก


๑๑. แรงที่โลกดึงดูดวัตถุ  มีค่าเท่ากับสิ่งใดของวัตถุ
      ก. มวล                 ข. น้ำหนัก               ค. ขนาดหรือปริมาตร     ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


๑๒. ถ้าโลกไม่มีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง วัตถุจะเป็นอย่างไร
      ก. ไม่มีมวล       ข.ไม่มีน้ำหนัก      ค.มีรูปร่างไม่แน่นอน       ง.มีขนาดใหญ่กว่าเดิม


๑๓.  ข้อใดออกแรงต่างจากพวก
        ก. ชักเย่อ               ข. โยนห่วงยาง               ค. เตะฟุตบอล            ง. ตีแบด


๑๔.  สิ่งของในข้อใดมีน้ำหนักมากที่สุด
        ก. ข้าวสาร  ๕ ถุง   บรรจุถุงละ  ๕๐๐ กรัม
        ข. นุ่น   ๕  ถุง   บรรจุถุงละ  ๑  กิโลกรัม
        ค. ดิน   ๒  ถุง  บรรจุถุงละ  ๒๐๐๐  กรัม
        ง. น้ำตาลทราย  ๓  ถุง บรรจุถุงละ  ๑๐๐๐ กรัม


๑๕. กีฬาข้อใดใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงมากที่สุด
        ก. ว่ายน้ำ              ข. กระโดดน้ำ             ค. กระโดดสูง         ง. กระโดดไกล


๑๖. ผลไม้ในข้อใดเมื่อหล่นจากต้นลงสู่พื้นดิน จะทำให้เกิดเสียงดังมากที่สุด
        ก. มะนาว             ข. มะม่วง                   ค. มะพร้าว              ง. มะยม


๑๗. ปรากฏการณ์ธรรมชาติในข้อใดเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลก
        ก. ฝนตก               ข.ฟ้าแลบ                   ค.ฟ้าร้อง                   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


๑๘. แรงที่ทำให้ชิงช้าไกวขึ้น คือแรงอะไร
        ก. แรงผลัก             ข.แรงดึง                    ค. แรงโน้มถ่วง        ง. แรงแม่เหล็ก


๑๙. ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งใด
        ก. แบตเตอรี่            ข. เครื่องปั่นไฟ         ค.โรงไฟฟ้า              ง.ถ่านไฟฉาย


๒๐. สิ่งของข้อใดใช้พลัฃงงานจากแบตเตอรี่
        ก.เกมกด                  ข.โทรศัพท์มือถือ        ค.นาฬิกาข้อมือ        ง.ถูกต้องทุกข้อ


๒๑.  สิ่งของข้อใดนิยมใช้   เซลล์สุริยะ  เป็นแหล่งพลังงาน
        ก. เครื่องคิดเลข        ข.นาฬิกาปลุก             ค.เกมกด               ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง


๒๒. การใช้ไฟฟ้าอย่างไรก่อให้เกิดอันตรายได้
        ก. ใช้มากเกินไป     ข. ใช้น้อยเกินไป        ค. ใช้ไม่ถูกวิธี         ง. ใช้อย่างระมัดระวัง


๒๓. เราไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า  หากมือของเราเป็นอย่างไร
        ก. มีบาดแผล           ข. เปียกน้ำ                  ค. เปื้อนสี               ง. เปื้อนสิ่งสกปรก


 ๒๔. เครื่องใช้ไฟฟ้าข้อใดอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ หากใช้แล้วลืมดึงปลั๊ก
         ออก
         ก. เตารีด                   ข. พัดลม                      ค.  วิทยุ                     ง. ตู้เย็น


๒๕. หากนักเรียนพบสายไฟของพัดลมมีรอยฉีกขาดจนเห็นลวดสีแดงข้างใน ควรทำ
         อย่างไร
         ก. นำเทปใสมาพันทับ            ข. นำกาวตราช้างมาหยอด
         ค. บอกให้ผู้ใหญ่ทราบเพื่อทำการซ่อมแซม    ง. นำพัดลมตัวนั้นไปทิ้ง

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์