ประวัติพระแก้วมรกต

รูปภาพของ ppsmoorati

 

ประวัติพระแก้วมรกต

ตามตำนานรัตนพิมพวงศ์กล่าวไว้ว่าได้ค้นพบพระแก้วมรกตภายในสถูปองค์หนึ่งที่เมืองเชียงราย ในปี  พ.ศ. ๑๙๗๗  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๐๑๑ พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้โปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้เสด็จไปเมืองหลวงพระบางใน พ.ศ. ๒๐๙๕ พระองค์จึงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๐๗ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ย้ายราชธานีไปตั้งยังเมืองเวียงจันทน์ พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงไปด้วย ด้วยเหตุนั้นจึงทำให้พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ณ เมืองเวียงจันทร์ เป็นเวลานานถึง ๒๑๔ ปี

 จนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฦาโลกมหาราช ครึ้งยังดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นจอมทัพยกขึ้นไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุตได้เมืองเวียจันทน์แล้วจึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังกรุงธนบุรี ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฦาโลกมหาราชทรงผ่านพิภพสถาปนากรุงรัตนโกสนทร์เป็นราชธานีแล้ว ได้โปรดเกล้า ให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง แล้วจึงได้โปรดอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 5 คน และ ผู้เยี่ยมชม 403 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • sss29788
  • sss29686
  • sss29643
  • sss29752