ประวัติพระแก้วมรกต

รูปภาพของ ppsmoorati

 

ประวัติพระแก้วมรกต

ตามตำนานรัตนพิมพวงศ์กล่าวไว้ว่าได้ค้นพบพระแก้วมรกตภายในสถูปองค์หนึ่งที่เมืองเชียงราย ในปี  พ.ศ. ๑๙๗๗  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๐๑๑ พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้โปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐาน ณ เมืองเชียงใหม่ ต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้เสด็จไปเมืองหลวงพระบางใน พ.ศ. ๒๐๙๕ พระองค์จึงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๐๗ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ย้ายราชธานีไปตั้งยังเมืองเวียงจันทน์ พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระแก้วมรกตลงไปด้วย ด้วยเหตุนั้นจึงทำให้พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ณ เมืองเวียงจันทร์ เป็นเวลานานถึง ๒๑๔ ปี

 จนกระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรี ในปี พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฦาโลกมหาราช ครึ้งยังดำรงพระยศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นจอมทัพยกขึ้นไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุตได้เมืองเวียจันทน์แล้วจึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังกรุงธนบุรี ครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฦาโลกมหาราชทรงผ่านพิภพสถาปนากรุงรัตนโกสนทร์เป็นราชธานีแล้ว ได้โปรดเกล้า ให้สร้างพระอารามหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง แล้วจึงได้โปรดอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 265 คน กำลังออนไลน์