มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ ประกวดเรียงความ

          มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดประกวด เรียงความ ประจำปี 2553 (ปีที่ 4) เพื่อส่งเสริมการใช้ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรียงความที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินกรณีสนามบินดอนเมือง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประเทศชาติระดับ มัธยมศึกษา (ตอนต้น ปลายและ ปวช.),อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี และโท) ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ อายุ เพศ  ความยาวของเรียงความคือ ไม่น้อยกว่า 1,000 คำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา; 1,500 คำสำหรับระดับอุดมศึกษา และ 2,000 คำสำหรับประชาชนทั่วไปให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด

         เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหาความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสม สละสลวย และสื่อความหมายชัดเจนส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง
         รางวัลชนะเลิศ ระดับประชาชนทั่วไป อุดมศึกษาและมัธยมศึกษา จะได้รับโล่พระราชทานพร้อมเงินรางวัลละ 30,000, 25,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ  รางวัลชมเชย ในทุกระดับๆ ละ 5 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท รวม 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
         กำหนดส่งภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ทางไปรษณีย์: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 10 ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.10120 โทร.0-2295-3171, E-mail: info@thaiappraisal.org


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์