ASEAN

รูปภาพของ pnp 31975

 รายละเอียดเกี่ยวกับอาเซียน

การก่อตั้ง ASEAN

           อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง  5 ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม  มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ  รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)  นายเอส  ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์ และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค. 2538)  ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค. 2540) และ กัมพูชา (วันที่ 30 เม.ย. 2542) ตามลำดับ จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน  : 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่น
คง

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของอาเซียน  :
  1. สำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASEAN Secretariat  ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันคนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี (ค.ศ. 2008-2012)
  2. สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน  มีหน้าที่ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดำเนินงาน สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ประเทศสมาชิก  :     1. บรูไน                                                          2. กัมพูชา

                          3. อินโดนีเซีย                                                   4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว

                          5. มาเลเซีย                                                     6. พม่า

                          7. ฟิลิปปินส์                                                    8. สิงคโปร์

                          9. ไทย                                                        10. เวียดนาม 

สำนักงานใหญ่  :  กรุงจาการ์ตา

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับประเทศ  :  อินโดนีเซีย

 

ธงชาติ 

 

ตราแผ่นดิน ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

แผนที่ (Map)

 

เพลงชาติของประเทศอินโดนีเซีย  :  อินโดเนเซีย รายา - เพลงชาติอินโดเนเซีย

http://rojnchin.allblogthai.com/107    คลิกที่นี่เพื่อฟัง

เนื้อเพลง

ภาษาอินโดนีเซียบทที่
Indonesia, tanah airku,
Tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.
Indonesia, kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru,
"Indonesia bersatu!"

 

Hiduplah tanahku,
Hiduplah neg'riku,
Bangsaku, rakyatku, semuanya.
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya.

(* ร้องประสานเสียง)
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Tanahku, neg'riku yang kucinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Hiduplah Indonesia Raya. (* ซ้ำ)

บทที่ 2
Indonesia tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya.
Disanalah aku berada
Untuk s'lama-lamanya.
Indonesia tanah pusaka,
P'saka kita semuanya.
Marilah kita mendoa,
"Indonesia bahagia!"

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, rakyatnya, semuanya.
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya.
(* ร้องประสานเสียง)บทที่ 3
Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti.
Di sanalah aku berdiri,
Jaga ibu sejati.
Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji,
"Indonesia abadi!"

S'lamatlah Rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya.
Majulah negrinya, majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya.
(* ร้องประสานเสียง)


ภาษาประจำชาติ

อินโดนีเซีย

ศาสนาประจำชาติ  :    ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา ประจำชาติ โดย ศาสนาอิสลาม 87%                             ศาสนาคริสต์ 9.5% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1.8% ศาสนาพุทธ 1.3% 

เมืองหลวง  :     กรุงจาการ์ตา

 

สกุลเงิน  :      รูเปียห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ 8,500-9,500 รูเปียห์

อาหารประจำชาติ  :     1. บัคโกเรง  (bakmi  goreng)  หรือผัดหมี่

                             2. เซมบัล 

                             3. เคอตุบัต  (kettupet)  หรือข้าวต้มมัดห่อด้วยทางมะพร้าว

                             4. ซะเต  หรือสะเต๊ะ  นอกจากไก่  หมู  หรือเนื้อ  ยังมีเต่าอีกด้วย 

ดอกไม้ประจำชาติ  :    กล้วยไม้ราตรี

ที่มาของรูป   http://www.akitia.com/wp-content/uploads/2008/05/moon-orchid-indonesia.jpg

 

 

ชุดประจำชาติ  : 

ที่มาของรูป   http://entertain.teenee.com/thaistarphoto/imr6/1057675.jpg

 

ทรัพยากรธรรมชาติ :
          - อินโดนีเซียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสำคัญประกอบด้วย น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ดีบุก ทองแดง นิเกิล บ๊อกไซด์ ทอง เงิน และแร่เหล็ก นอกจากนี้ อินโดนีเซียมีทรัพยากรป่าไม้ถึงร้อยละ 59 ของพื้นที่บนพื้นดินทั้งหมด ทรัพยากรประมงจำนวนมาก ซึ่งยังไม่ได้รับการสำรวจ
          - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว น้ำมันปาล์ม เครื่องเทศ กาแฟ โกโก้ ยางพารา

 

http://www.bic.moe.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=192&Itemid=148
(การก่อตั้ง)
http://www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Org-Inter/ASEAN.htm   (สำนักงานใหญ่) http://www.thainn.com/blog.php?m=viola&d=16822  (เนื้อเพลง)http://travel.lakkai.com/asia/indonesia/  (ศาสนาประจำชาติ)http://www.vacationzone.co.th/index_bali.asp (สกุลเงิน)http://www.meetawee.com/home/indonesia-indo.html   (อาหารประจำชาติ)

http://www.vacationzone.co.th/index_bali.asp  (ทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

รูปภาพของ pnp32077

เฮ้อยยยย  ว่างๆๆ มาร้องเพลง

 

 

 

 ประจำชาติให้ฟังหน่อยดิ อยากฟังงงง

รูปภาพของ pnp 31975

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

รูปภาพของ pnp31783

ยุ้ยยยยยยย

ดอกสวยอ่ะ !!

จิ้มมมม >> http://www.thaigoodview.com/blog/30015

รูปภาพของ pnp34378

มีงานกับเค้าด้วย ;D

รูปภาพของ pnp31776

กล้วยไม้ราตรีสวยมากกกคร้า

รูปภาพของ pnpwan

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์