เส้นขนาน

รูปภาพของ rnmtaweerat

  เส้นขนานในชีวิตประจำวัน เราใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานมาช่วยตกแต่งสรรค์สร้างวัสดุอุปกรณ์
สิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมากมาย

เส้นขนานกับอุปกรณ์ต่างๆ                 ด้านยาวและด้านกว้างของโต๊ะทั้งสองด้านขนานกัน ช่วยสร้างความสะดวกในการใช้และความสวยงาม วัสดุอุปกรณ์ ของอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้เส้นขนาน

 

เส้นขนานบนท้องถนน ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานใช้บนท้องถนนช่วยให้ความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนน และแก้ปัญหาการจราจรได้มาก

 

เส้นขนานบนรางรถไฟหรือรถไฟฟ้า

                ช่วยให้เราเดินทางไปทุกๆ แห่งได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

 อุปกรณ์เครื่องตกแต่งภายในบ้านของเราส่วนใหญ่ก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานช่วยในการตกแต่ง ออกแบบให้สวยงาม น่าดู น่าอยู่ สร้างความสุขสบายในชีวิตประจำวัน เส้นขนานยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกมาก นักเรียนจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเส้นขนาน การนำความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับเส้นขนาน จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ระดับสูงด้วยเส้นตรง AB มีระยะห่างจากเส้นตรง CD เท่ากัน เรียกว่า เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD                   เขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า           บทนิยาม   เส้นตรงสองเส้นขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันตลอด                    

พิจารณาเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกันเส้นตรงสองเส้นนี้ระยะห่างไม่เท่ากัน มีโอกาสพบกันเส้นตรงสองเส้นนี้จึงไม่ขนานกัน 
พิจารณาเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน จากบทนิยาม จะได้ว่าถ้า จะได้ว่า เส้นขนานคู่หนึ่ง จะมีระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานเท่ากันเสมอ 
ถ้า   แล้ว จะได้ว่า                                                                                                      เส้นตรงสองเส้นมีระยะห่างระหว่างเส้นตรง
สองเส้นเท่ากันตลอดแล้ว เส้นตรงทั้งสองจะขนานกัน

 สรุป  นิยามเส้นขนาน

      

            สำหรับเส้นขนานคู่หนึ่ง ระยะระหว่างเส้นขนานจะเท่ากันเสมอ และในทางกลับกันเมื่อเส้นตรงสองเส้นมีระยะระหว่างเส้นเท่ากันโดยตลอดเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

      

 

สร้างโดย: 
ทวีรัตน์ ศิริกุล ราชวินิต มัธยม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • BenGolf