การละเล่นไทย; ขี่ม้าก้านกล้วย

ขี่ม้าก้านกลัวย

 

ม้าก้านกล้วย

        การเล่นม้าก้าน กล้วยทำให้เด็กสนุกสนาน เกิดจินตนาการ ได้ออกกำลังกาย โดยเด็กจะ