ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 (เลือกตอบ๒)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ( เฉลยอยู่ด้านล่าง )

1. A:....................................

   B:  My name is Suda.

a. What is that?                b. Where is the pen?

c.Who is Suda?                 d. What is your name?

 

2. This is a boy..............name is Manat.

a. his                              b. he

c.her                              d. she

 

3. A:.......................................

    B: Her name is Pranee?

a. Where is Pranee?               b. What is your name?

c. Who's that?                      d.Is that Pranee?

 

4.  A: Who's that girl?

     B: ........is my sister.

a.   Her                   b. She

c. His                     d. He

 

5. โรงเรียน  It is a ................................

a. blackboard                            b. door

c.window                                 d. school

 

6. ...............................

  B: Yes.

a. Is that your brother?             b. What is his name?

c. What is her name?                d. Is this a pen?

 

7. A: Is that your father?

    B: Yes.........name is Dang.

a. her                b. she

c.his                   d. he

 

8. เก้าอี้         It is a.............................

                  a. table                 b. desk

                  c.notebook            d.chair

 

9. นักเรียน          He is a ............................

                     a. student              b. teacher

                     c. father                 d. sister

 

10.  กระดานดำ       It is a ....................................

                       a. blackboard           b.door

                        c.window                 d.school

.......................................................................................................

1. d

2.a

3.c

4.b

5.d

6.a

7.c

8.d

9.a

10.a

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 290 คน กำลังออนไลน์