ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 (เลือกตอบ๒)

รูปภาพของ ppsmoorati

Tongue out

ห้องเรียนครูมูรติ

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ( เฉลยอยู่ด้านล่าง )

1. A:....................................

   B:  My name is Suda.

a. What is that?                b. Where is the pen?

c.Who is Suda?                 d. What is your name?

 

2. This is a boy..............name is Manat.

a. his                              b. he

c.her                              d. she

 

3. A:.......................................

    B: Her name is Pranee?

a. Where is Pranee?               b. What is your name?

c. Who's that?                      d.Is that Pranee?

 

4.  A: Who's that girl?

     B: ........is my sister.

a.   Her                   b. She

c. His                     d. He

 

5. โรงเรียน  It is a ................................

a. blackboard                            b. door

c.window                                 d. school

 

6. ...............................

  B: Yes.

a. Is that your brother?             b. What is his name?

c. What is her name?                d. Is this a pen?

 

7. A: Is that your father?

    B: Yes.........name is Dang.

a. her                b. she

c.his                   d. he

 

8. เก้าอี้         It is a.............................

                  a. table                 b. desk

                  c.notebook            d.chair

 

9. นักเรียน          He is a ............................

                     a. student              b. teacher

                     c. father                 d. sister

 

10.  กระดานดำ       It is a ....................................

                       a. blackboard           b.door

                        c.window                 d.school

.......................................................................................................

1. d

2.a

3.c

4.b

5.d

6.a

7.c

8.d

9.a

10.a

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์