บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ssspoonsak  pnppreecha

mswsompoch  nvspayon

stpsomjai  pbskrumai

krunoy  skksrisakul  

pchbolrat  t3ltaworn

bprorachorn  tmcnittaya

blmkrupaweena  dspnatthanan

krukung   silavacharee 

nwkuraiwan

 

ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น

ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
จ.ลำพูน
ครูอุดม สัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน
ครูมงคล มูลชีพ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จังหวัดลำพูน
ครูจุลี สร้อยญานะ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน


bbsbampen

ครูบำเพ็ญ ดนตรี
โรงเรียนบางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูนิตยา เรือนมะกอก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ผ.อ.สมบัติ สาคำ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จ.ลำพูน
ครูศิริพรรณ วงศ์ชมภู
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
ครูนงลักษณ์ ปันดอนตอง
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกรรณิกา รุจิรานุรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกันยารัตน์ งามหมู่
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชำนาญ นำปูนสัก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูสาธิต อภัยวาทิน
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูอุบล ปวนสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ครูมณฑวรรษ ถาวรพา
โรงเรียนวังน้ำเย็น
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ครูอธิษฐาน เชื้อโพน
โรงเรียนสระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ครูทวีพร แจ้งสีสุก
โรงเรียนองครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ครูชลธิดา เวียงจันทร์
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
ครูเฉลิม มูลขุนทด
โรงเรียนอรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครูปภาดา ชัยวัฒนโชติ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ครูจิตราภรณ์ บัวจำรัส
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
ครูประสงค์ สกุลบัวบาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
ครูอภิรมย์ สิงนาค
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ครูศรัญญา กบิลรัมย์
โรงเรียนสนามชัยเขต
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ครูคณัสนันท์ กำพุธ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครูมาลิสา แก้วบริสุทธิ์
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
จ.นนทบุรี
ครูวิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ครูพรศิริ เทียนอุดม
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ครูปราโมทย์ สัจจา
โรงเรียนนนทรีวิทยา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

รูปภาพของ dbvsanong

 ดีใจครับที่ได้รับความรู้ดีๆจากท่านพูนศักดิ์ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ครูสนอง คล่องสมุทร

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อ.เมือง

จ.พังงา  83000

รูปภาพของ pnppreecha

แจ้งห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

http://www.thaigoodview.com/node/90516

  ดิฉันทิพวรรณ  จำปาแก้ว โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  เคยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อดิจิตอลครั้งที่ 1 ตอนนี้เข้าร่วม เวิร์คชอบ วทร20 cru  ขอ blog ให้หนูด้วยนะคะ ttp://www.thaigoodview.com/node/90549

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะ ในภาคเรียนนี้ศีลาขอให้บริการด้วยนะคะ

รูปภาพของ krukung

  ครูสุนันทา  ดีมาก  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
http://www.thaigoodview.com/node/84703

รูปภาพของ ssspoonsak
  • stp โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ เลขที่ 58 หมู่ 12 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ไปแล้วครับ เปลี่ยนใหม่ครับ ดูชื่อที่ใช้ไปแล้วที่ http://www.thaigoodview.com/node/68846 ครับผม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ wachara11

สวัสดีครับ ดีใจครับที่ได้เรียนรู้กับคุณครูใจดีครับ

สวัสดีค่ะ ดีใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้ อยู่โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรีนะคะ

 

ยังงงๆอยู่ครับ

รูปภาพของ supatkul

รบกวนคุณครู แจ้ง URL ที่จะให้สร้างในการส่งงานของนักเรียนด้วยค่ะ
ดูตัวอย่างได้จากคุณครูที่มีรายชื่อแล้วด้านบนค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ kruwhan

แจ้ง Link คุณครูวิลาวัณย์  ประดิษฐ์รัตน์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารมัธยมศึกษาเขต 11

ตรงนี้ดีมากเลยครับ  ผมจะได้ศึกษาเป็นแนวต่อไป

พอเห็นเป็นแนวทางแล้วครับ

รูปภาพของ hwskrutookta

ฝากด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/blog/42867

ครูอณิมา  รอตเสียงล้ำ 

โรงเรียนหอวัง

กรุงเทพ

แจ้ง Link

คุณครูอัสมิน มูลา

โรงเรียนบ้านกาแลบือซา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปัตตานี เขต ๑

แจ้ง Link

คุณครูชัยณรงค์  ก้อนวิมล

โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต ๓

แจ้ง link ภาคเรียนที่ 2/2553

http://www.thaigoodview.com/node/70856

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ bprorachorn

ภาคเรียนที่ 2/2553 แจ้ง node ที่จะให้ link มาให้ค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/82409

ขอบคุณค่ะ 

รูปภาพของ pchbolrat
แจ้ง link ภาคเรียนที่ 2/2553 ค่ะ
 
 
ขอบพระคุณ ค่ะ
 
ครูบลรัตน์  พิศดำขำ
 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 
นครนายก 
รูปภาพของ hywkrunoy

http://www.thaigoodview.com/blog/39624

ฝากด้วยครับ  

ครูบุญส่ง พุ่มบาน

โรงเรียนห้วยยางวิทยา

ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

รูปภาพของ skksrisakul

ฝากประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนครูศรีสกูล โรงเรียนสองแคววิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2553  ด้วยนะค่ะ  อันเก่าผิดค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81761

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ skksrisakul

ฝากประชาสัมพันธ์ ห้องเรียน 2/2553 ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/62623

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ bcskrumai

 นักเรียนปิยะบุตร์ที่รักสามารถรายงานตัวได้ที่นี่นะจ้ะ

http://www.thaigoodview.com/node/81708 

ครูพิสมัย  ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์คะ ขอบคุณคะ

รูปภาพของ stpsomjai

แจ้ง Link ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ของครูสมใจ  สีดาจันทร์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ค่ะ
http://www.thaigoodview.com/node/81553
ขอบคุณค่ะ  เริ่มใช้งานครั้งแรก...ค่ะ

รูปภาพของ nvspayon

เรียน ครูพูนศักดิ์ 
แจ้ง ลิงก์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ครูพยนต์ อ่อนเป็ง
http://www.thaigoodview.com/node/81519

แจ้ง link

รูปภาพของ smkkruchonticha

แจ้ง Link

ครูชลธิชา  สอนสิงห์

โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ

จังหวัดนนทบุรี 

แจ้งต้องการให้ลิ้ง ครูทัศนีย์  วิเชียรบรรจง  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา  ต.บ้านเป้า  อ.เมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

http://www.thaigoodview.com/blog/38271

ของโรงเรียนไผทค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ภาคเรียนที่ 2/2553 เริ่มแล้วครับ คุณครูทุกท่านแจ้ง node ที่จะให้ลิ้งค์มาได้เลยครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ dssaree

ครูอารี มาลา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย ขอแจ้งเกิดค่ะ  ขอบคุณค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/90829

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์