ห้องเรียนครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

ห้องเรียนครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ssspoonsak

     สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ห้องเรียนนี้สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/1 - ม.6/8

ขอให้นักเรียนทุกคนเข้ามาอ่านว่ากิจกรรมอะไรบ้างในภาคเรียนนี้

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

               งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

งานครั้งที่ 1 ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 16.30 น.
งานครั้งที่ 2 ส่งภายในวันที่ 04 มกราคม 2554 เวลา 05.30 น.
งานครั้งที่ 3 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 4 ส่งภายในวันที่
งานครั้งที่ 5 ส่งภายในวันที่

ด้วยรักและห่วงใย
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
10 สิงหาคม 2553
 

http://thaigoodview.com/node/89891

สุรีพร เลขที่ 10 ม.6/6

เลขที่ 6  http://www.thaigoodview.com/node/83439

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์