ประวัติผู้แต่ง

รูปภาพของ sss27652

 

น.ม.ส.

 

 

แหล่งที่มา  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:2WLm8WThdg8sfM::&t=1&usg=__zRGkdzKJq13DtkTyX1NFsAzz8Ig=

 

ประวัติผู้แต่ง

                กรมหมื่นพิทยาลงกรณเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรฯ  บวรวิไชยชาญกับจอมมารดาเลี่ยม  (เล็ก)  มีเจ้าพี่ร่วมจอมารดาเดียวกันพระองค์หนึ่ง  คือ  พระองค์เจ้าภัททาวดีศรีราชะดาซึ่งมีพระชันษาแก่กว่า    ปี

                กรมพระราชวังบวรฯ  พวรวิไชยาญ  เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่    ส่วนจอมมารดาเลี่ยม  (เล็ก)  เป็นกุลสตรีในสกุล "ชูโต"  ทางฝ่ายบิดา  และสกุล  "สโรบล"  ทางฝ่ายมารดา                 นิทานเวตาล  พระนิพนธ์ของพระราชวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรรหรือน.มส.  เป็นนิทานที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  ดังคำนำของสำนัพิมพ์คลังวิทยา  (กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  ๒๕๑๘  :  คำนำ)  กล่าว่า  "นิมทานเวตาล  พระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณเรื่องนี้  ปรากฎเป็นที่นิยมอ่านของชาวไทยเราเป็นอันมาก  จัดว่าเป็นยอดนิทานเรื่องหนึ่งที่อ่านกันได้เพลิดเพลิน  และได้สติดังนั้นนผู้เขียนจึงสนใที่จะศึกษาและนำเสนอว่า  มีสุนทรีรสในบทพระราชนิพนธ์นี้อย่างไรจึทำให้ได้รับความนิบยมสูงเช่นนั้น