ค้าภายในฯยันข้าวบรรจุถุงไม่ขาดตลาด

รูปภาพของ sss28261

ค้าภายในฯยันข้าวบรรจุถุงไม่ขาดตลาด

ราคาข้าว

 ข้าวในห้างขาดเพราะคนมาซื้อมาก

อธิบดีกรมการค้าภายในและสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ยืนยันข้าวบรรจุถุงไม่ขาดตลาด ผอ.สถาบันอาหารไทยเผยอีก 10 ปีข้างหน้าราคาอาหารจะแพงอีก 20 เท่า และเป็นโอกาสทองของไทย เพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า

นายสมฤกษ์ พิรุฬห์ธรรม นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวถุงยังคงปรับราคาขึ้นอีก เพราะต้นทุนข้าวสูงขึ้น ที่ผ่านมาราคาข้าวปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาข้าวนอกห้าง ทำให้ผู้ประกอบการข้าวต้องยื่นเรื่องขอปรับราคาขึ้นอีก ปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิขนาด 5 กิโลกรัม จากเดิมราคา 160-170 บาท ขยับขึ้นเป็น 180-210 บาท ซึ่งยังเป็นราคาขายที่ต่ำกว่าราคาต้นทุนจริง ส่วนกรณีที่ปริมาณข้าวถุงในห้างขาดแคลนนั้น สมาคมได้รับการยืนยันจากสมาชิกว่ายังผลิตส่งห้างเหมือนปกติ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีร้านค้าปลีกรายย่อย หรือร้านอาหารรายย่อยมาซื้อข้าวไปขายหรือไปใช้ เพราะราคาข้าวถุงในห้างค้าปลีกถูกกว่าซื้อข้างนอก โดยราคาในห้างกิโลกรัมละ 35 บาท แต่ซื้อนอกห้างราคา 40-45 บาท ซึ่งยากต่อการควบคุม

"ปัญหาข้าวถุงขาดตลาดเกิดขึ้นเฉพาะช่องทางขายผ่านทางห้างค้าปลีกเท่านั้น เนื่องจากราคาขายในห้างถูกกว่าร้านค้าย่อย สัดส่วนการวางจำหน่ายข้าวถุงในห้างค้าปลีกมีเพียงร้อยละ 20 ของสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมด อีกร้อยละ 80 วางจำหน่ายตามร้านค้าย่อยทั่วไป เมื่อราคาขายปลีกสูงขึ้นคนหันมาซื้อข้าวในห้างแทนและซื้อคราวละมากๆ กว่าปกติเพื่อตุนไว้ เพราะกังวลว่าข้าวถุงจะปรับราคาขึ้นอีก ทำให้ข้าวในห้างมีไม่พอขาย ไม่ได้เกิดจากผู้ผลิตลดการจัดส่งสินค้าเข้าห้าง" นายสมฤกษ์กล่าว

สั่งผู้ค้าข้าวรายงานปริมาณข้าวทุก7วัน

นายยรรยง พวงราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการส่งสายตรวจออกตรวจสอบการจำหน่ายข้าวในห้างค้าปลีกและร้านขายข้าวสาร พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ขาดแคลน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวยังมีปริมาณปกติ ส่วนข้าวขาว 5% มีปริมาณการจำหน่ายน้อยลง ส่วนราคาจำหน่ายนั้น ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาดถุง 5 กิโลกรัม ราคาอยู่ระหว่าง 149-209 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาหน้าถุง ข้าวหอมปทุมธานี 100% ราคา 165-180 บาทง สูงกว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน 14 บาท และข้าวขาว 100% ราคาถุงละ 136-160 บาท ส่วนข้าวขาว 5% ซึ่งมีจำหน่ายน้อยลง ราคาอยู่ที่ 147-157 บาทต่อถุง

นายยรรยงกล่าวอีกว่า ได้สั่งให้สายตรวจออกตรวจสอบและรายงานเรื่องราคาข้าวทุกวัน พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการโรงสี ผู้ส่งออกข้าว ให้แจ้งปริมาณการไหลเวียนและปริมาณการครอบครองข้าวทุกสัปดาห์ ต่อไปจะให้ผู้ผลิตข้าวถุงและผู้จำหน่ายข้าวรายงานปริมาณข้าวในครอบครองเข้ามาด้วย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ เพื่อให้เห็นถึงปริมาณข้าวที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังย้ำให้ผู้ส่งออกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยผู้ส่งออกไม่ควรตัดราคาขายข้าว และให้มีข้าวดำรงไว้อยู่ตลอดเวลา เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งไม่เฉพาะรัฐบาลเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ภาคเอกชนก็ควรจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย

"วันที่ 25 เมษายน-4 พฤษภาคม กรมการค้าภายในจะจัดงาน “ธงฟ้า เอาท์เลท เซล” ที่อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ภายในงานจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่าย โดยเฉพาะข้าวบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม จะนำมาจำหน่ายไม่จำกัดปริมาณในราคาถูกกว่าท้องตลาดถุงละ 20-30 บาท" นายบรรยงกล่าว

ยุคทองของไทย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้ผู้ส่งออกข้าวเสนอราคาประมูลข้าว เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ว่า ผู้ส่งออกข้าวของไทยเสนอราคาข้าวขาว 100% ไปในราคา 1,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน แต่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่าราคาสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ รวมทั้งไม่ต้องการให้ชาวโลกมองว่าญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการซื้อข้าวราคาแพง

"มองว่าราคาข้าวขณะนี้น่าจะถึงจุดเกือบสูงสุดแล้ว แต่สถานการณ์สต็อกข้าวโลกยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากเดิมที่เคยมีสต็อกอยู่ 420 ล้านตันข้าวสาร แต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 70 ล้านตัน โดยปัจจุบันจีนมีสต็อกไม่ถึง 30 ล้านตัน จากเดิมเคยมี 97 ล้านตัน ส่วนอินเดียมี 10 ล้านตัน จากเดิมเคยมีอยู่ 25 ล้านตัน ส่วนไทยมีอยู่ 30 ล้านตัน" นายชูเกียรติกล่าว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหาร สนับสนุนรัฐบาลในการประกาศให้วิกฤติอาหารและพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากราคาอาหารและสินค้าเกษตร รวมถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเป็นปัญหาระยะยาว โดยองค์การเกษตรและอาหารโลก หรือ เอฟเอโอ ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มี 37 ประเทศทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากวิกฤติราคาอาหาร ซึ่งราคาอาหารในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมากถึงร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ราคาอาหารในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 สหรัฐร้อยละ 5 อังกฤษร้อยละ 5.7 และจีนร้อยละ 21 คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า ราคาอาหารจะเพิ่มอีก 20 เท่า

นายยุทธศักดิ์กล่าวต่อว่า ดังนั้นไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารของโลก จึงถือเป็นโอกาสทองที่จะจำหน่ายอาหารในราคาที่สูงขึ้นและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้า เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจากการส่งออกที่ลดลง โดยเสนอให้รัฐบาลดำเนินการมาตรการระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็ตาม การส่งออกอาหารไทยไตรมาสแรกปีนี้ มี 7.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.6 ขณะที่มูลค่าส่งออกโดยรวม 1.65 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ราคาข้าวและข้าวโพดพุ่งทะยาน

วิกฤติปริมาณอาหารโลกทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อราคาข้าวและข้าวโพดซึ่งเป็นอาหารหลักขยับเพิ่มขึ้น เพราะมีความต้องการเพิ่มขึ้นและมีความวิตกเรื่องสหรัฐชะลอการเพาะปลูกครั้งใหม่ โดยราคาข้าวขาวเกรดบี 100% ของไทยปรับขึ้นมากกว่า 2 เท่า จากตันละ 383 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อต้นปีนี้ เป็น 950 ดอลลาร์สหรัฐ ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ราคาข้าวโพดงวดส่งมอบเดือนหน้า ขยับขึ้นร้อยละ 14 เป็น 5.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 8 แกลลอน

สาเหตุที่ราคาพุ่งขึ้นนั้น มาจากการที่เกษตรกรอเมริกันชะลอการเพาะปลูกครั้งใหม่ เนื่องจากฝนตก และคาดว่าจะตกต่อเนื่องไปอีก ขณะที่คอสโก บรรษัทค้าส่งรายใหญ่ในสหรัฐเผยว่า ข้าวและแป้งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของลูกค้ารายย่อยและร้านค้า ทำให้บรรษัทอาจต้องจำกัดปริมาณการซื้อ ด้านสมาคมผู้ผลิตขนมปังอเมริกันเผยว่า สหรัฐไม่มีแป้งไรย์ผลิตขนมปังแล้ว ผู้ผลิตต้องซื้อจากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์

ขณะเดียวกันธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียวิจารณ์มาตรการห้ามส่งออกข้าวว่า ไม่ต่างจากการกักตุนข้าวในประเทศ รัฐบาลที่ดำเนินมาตรการนี้ควรเปลี่ยนไปช่วยเหลือคนจนด้วยมาตรการการคลังจะดีกว่า ส่วนธนาคารพัฒนาระหว่างอเมริกา ที่สนับสนุนการพัฒนาในละตินอเมริกาและแคริบเบียนเผยว่า จะไม่สนับสนุนโครงการผลิตเอทานอลจากข้าวโพด แต่จะสนับสนุนโครงการผลิตเอทานอลจากพืชรับประทานไม่ได้ เช่น สบู่ดำ

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธนภรณ์ สุขสิงห์โตรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์