โคลงสุภาพ

รูปภาพของ sss27501

 

                                                                                                          #~ โคลงสุภาพ ~#  

โคลงสุภาพ แบ่งออกเป็น ๗ ชนิด คือ  

 ๑.โคลง ๒ สุภาพ

๒. โคลง ๓ สุภาพ

๓. โคลง ๔ สุภาพ

๔. โคลง ๔ ตรีพิธพรรณ

๕. โคลง ๕ หรือ มณฑคติ (ปัจจุบันไม่นิยมแต่งกันแล้ว)

๖.โคลง ๔ จัตวาจัณฑี

๗. โคลงกระทู้

 ๑.โคลง ๒ สุภาพ

                                                        แผน


                                                        ตัวอย่าง  

 

 

                                                                                                              ๒.โคลง ๓ สุภาพ 

                                                           แผน:


                                                            ตัวอย่าง:  

 

                                                             ตัวอย่าง: