สนามไฟฟ้าและเส้นแรงไฟฟ้า

รูปภาพของ sss27510

 

สนามไฟฟ้า (Electric Field) หมายถึง "บริเวณที่ประจุไฟฟ้าส่งแรงไปถึงหรือบริเวณที่เมื่อนำ ประจุไปวางไว้จะเกิดแรงกระทำบนประจุนั้น"

 

 

 

เส้นแรงไฟฟ้า (Lines of Force) หมายถึง เส้นสมมุติที่ใช้แสดงทิศทางของสนามไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เส้นแรงไฟฟ้า จะพุ่งออกจากประจุบวก เข้าประจุลบ
2. เส้นแรงไฟฟ้า จะมีทิศตั้งฉากกับผิวของวัตถุเสมอ
3.
เส้นแรงไฟฟ้า จะไม่ผ่านผิวของตัวนำ แต่จะไปสิ้นสุดลงตรงผิวของตัวนำ
จึงทำให้ ความเข้มของสนามไฟฟ้ารวมภายในทรงกลมตัวนำมีค่าเป็นศูนย์
4. เส้นแรงไฟฟ้า ผ่านวัตถุที่เป็นฉนวนได้
5. เส้นแรงไฟฟ้าย่อมไม่ตัดกัน

 

 

    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรั