หุ้นทุน

รูปภาพของ sss27552

 

 

 

 

 

   

   

 

 

ประเภทของหุ้นทุน

แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/03/11/images/news_img_2368...

 

ทุน (Capital) หรือทุนเรือนหุ้น (Capital stock) ของบริษัทจำกัดมักเรียกกันว่า "หุ้น"
ซึ่งหุ้นของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ         
1. หุ้นชนิดมีมูลค่า         
2. หุ้นชนิดไม่มีมูลค่า         
3. หุ้นที่ไม่มีมูลค่าแต่มีราคาที่กำหนด

ชนิดของหุ้นทุน
หุ้นทุนของบริษัทจำกัด  แบ่งออกได้เป็น  2  ชนิด   คือ หุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ
นอกจากนี้ยังมี หุ้นกู้


หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ หุ้นที่มีผู้ลงจองหุ้นด้วยเงิน เมื่อเริ่มตั้งแต่มีการให้จองหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมทุกเรื่อง มีสิทธิได้เงินปันผล และได้รับคืนทุนเมื่อบริษัทเลิกดำเนินกิจการ


หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) คือ หุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญโดยมีสิทธิได้เงินปันผลและคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ
แต่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม มีหลายประเภท ได้แก่
2.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล         
2.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล         
2.3 หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับเงินปันผล         
2.4 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล         
2.5 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมและร่วมรับเงินปันผล         
2.6 หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับเงินปันผลไม่เกินอัตราที่กำหนด         
2.7 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและร่วมรับเงินปันผลไม่เกินอัตราที่กำหนด         
2.8 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่คืนได้         
2.9 หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ

 

แหล่งที่มา http://static.weloveshopping.com/shop/catgame/CAT847.jpg

 


หุ้นกู้

หุ้นกู้ (corporate bond) คือ ตราสารหนี้ระยะยาว ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัท มหาชน จำกัด
ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของหุ้นกู้ไว้ แต่โดยทั่วไป บริษัทผู้ออก มักจะกำหนดอายุของหุ้นกู้ประมาณ 2 - 20 ปี
ในปัจจุบัน บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้ออกหุ้นกู้หลายหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้สนใจหุ้นกู้ของบริษัท
และเพื่อให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ตัวอย่างของหุ้นกู้ที่มีออกจำหน่ายในปัจจุบัน เช่น
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- หุ้นกู้ชนิดทยอยจ่ายคืนเงินต้น
- หุ้นกู้ชนิดที่ให้สิทธิในการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์