หุ้นทุน

รูปภาพของ sss27552

 

 

 

 

 

   

   

 

 

ประเภทของหุ้นทุน

แหล่งที่มา http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/03/11/images/news_img_2368...

 

ทุน (Capital) หรือทุนเรือนหุ้น (Capital stock) ของบริษัทจำกัดมักเรียกกันว่า "หุ้น"
ซึ่งหุ้นของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ         
1. หุ้นชนิดมีมูลค่า         
2. หุ้นชนิดไม่มีมูลค่า         
3. หุ้นที่ไม่มีมูลค่าแต่มีราคาที่กำหนด

ชนิดของหุ้นทุน
หุ้นทุนของบริษัทจำกัด  แบ่งออกได้เป็น  2  ชนิด   คือ หุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ
นอกจากนี้ยังมี หุ้นกู้


หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ (Common Stock) คือ หุ้นที่มีผู้ลงจองหุ้นด้วยเงิน เมื่อเริ่มตั้งแต่มีการให้จองหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมทุกเรื่อง มีสิทธิได้เงินปันผล และได้รับคืนทุนเมื่อบริษัทเลิกดำเนินกิจการ


หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) คือ หุ้นที่มีสิทธิพิเศษเหนือหุ้นสามัญโดยมีสิทธิได้เงินปันผลและคืนทุนก่อนหุ้นสามัญ
แต่ผู้ถือหุ้น บุริมสิทธิไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม มีหลายประเภท ได้แก่
2.1 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล         
2.2 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล         
2.3 หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับเงินปันผล         
2.4 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล         
2.5 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมและร่วมรับเงินปันผล         
2.6 หุ้นบุริมสิทธิชนิดร่วมรับเงินปันผลไม่เกินอัตราที่กำหนด         
2.7 หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและร่วมรับเงินปันผลไม่เกินอัตราที่กำหนด         
2.8 หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่คืนได้         
2.9 หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ

 

แหล่งที่มา http://static.weloveshopping.com/shop/catgame/CAT847.jpg

 


หุ้นกู้

หุ้นกู้ (corporate bond) คือ ตราสารหนี้ระยะยาว ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัท มหาชน จำกัด
ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของหุ้นกู้ไว้ แต่โดยทั่วไป บริษัทผู้ออก มักจะกำหนดอายุของหุ้นกู้ประมาณ 2 - 20 ปี
ในปัจจุบัน บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้ออกหุ้นกู้หลายหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้สนใจหุ้นกู้ของบริษัท
และเพื่อให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ตัวอย่างของหุ้นกู้ที่มีออกจำหน่ายในปัจจุบัน เช่น
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้แปลงสภาพ
- หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- หุ้นกู้ชนิดทยอยจ่ายคืนเงินต้น
- หุ้นกู้ชนิดที่ให้สิทธิในการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 284 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak