สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รูปภาพของ ppsmoorati

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.พระราชวังบางปะอิน

ตั้งอยู่ใน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จากกรุงเทพ ใช้เส้น ถ.พหลโยธินเมือถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสุพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้เลี้ยวซ้ายประมาณบริเวณกิโลเมตรที่ ๓๕ ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ ๗ กิโลเมตร

๒.วัดใหญ่ชัยมงคล

ตั้งอยู่ที่ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จากกรุงเทพ เข้าตัวเมืองอยูยาแล้วจะเห็นเจดีย์วัดสามปลื้ม(เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเจดีย์สูงใหญ่ที่สุดในอยุธยา สามรถมองเห็นได้ในระยะไกล

๓.วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่ ต.คลองสวนพลู ห่างจากตัวเมืองราว ๕ กิโลเมตร หรือเมือออกจากวัดใหญ่ชัยมงคล ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร แบบมหานิกายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขาดใหญ่

๔. วัดพระศรีสรรเพชญ์

ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีสรรเพชญ จากกรุงเทพ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๒ เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานคร

๕.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขต อ.บางไทร ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถ.พหลโยธิน) ภายในหมู่บ้านศิลปาชีพ วังปลา มีพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจือใหญ่ที่สุดในประทเศไทย อาคารฝึก อบรมงานศิลปาชีพ ศาลาพระมิ่งขวัญ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์