ตัวอย่างกลุ่มโครงการ SML ที่ไม่สมควรดำเนินการ

รูปภาพของ sss27567

 

ตัวอย่างกลุ่มโครงการ SML ที่ไม่สมควรดำเนินการ 

 

 

1) การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางบ้าน ศาลา  ประจำหมู่บ้าน ศาลาที่พักริมทาง ที่ทำการหมู่บ้าน/ชุมชนที่อ่านหนังสือพิมพ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุด

2) การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม สถานศึกษาและสถานีอนามัย  

 

3)  การสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศาสนสถานทุกศาสนา  

 

4) การจัดซื้อ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว โรงเย็น เครื่องใช้ในพิธีการต่างๆ  

 

5) การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่านเอกสารเครื่องทำน้ำเย็นโทรทัศน์ วีดิทัศน์ กล้องบันทึกภาพ เครื่องมือแพทย์ ให้แก่ สถานศึกษา และ สถานพยาบาล  

 

6) การจัดซื้อโอ่งน้ำ แท็งค์น้ำ เครื่องกรองน้ำ สำหรับแจกจ่ายตามครัวเรือน  

 

7) การสร้าง/จัดซื้อหอกระจายข่าว เสียงตามสาย  

 

8) การปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแต่งสถานที่ ทำรั้ว กำแพง สถานที่สาธารณะต่างๆ  

 

9) การจัดทำซุ้มประตูหมู่บ้าน/ชุมชน ป้ายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน   ป้ายชื่อเจ้าบ้าน/บ้านเลขที่  

 

10) การจัดซื้อเครื่องแต่งกายของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ทุนการศึกษา  เบี้ยเลี้ยงคนชรา  

 

11) การสมทบงบประมาณกับกองทุน สหกรณ์ หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการกู้ยืม  

 

12) การจัดอบรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์