การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน (SML)

รูปภาพของ sss27567

         

         ในขั้นตอนแรกของการดำเนินโครงการได้มีการนัดประชุมสมาชิกชุมชน 2 ครั้ง โดยให้แต่ละครัวเรือนส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม ในครั้งแรกมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม197 คน (ร้อยละ 66.65) และครั้งที่สอง จำนวน 144 คน (ร้อยละ 56.3) เหตุที่ใช้วิธีการประชุมดังกล่าวและมีสมาชิกมาร่วมประชุมจำนวนน้อย เนื่องจากสมาชิกของชุมชนจำนวนมากไม่ได้อาศัยอยู่ภายในชุมชน ไปทำงานรับจ้างในพื้นที่อื่นในช่วงเวลาดังกล่าว

           ในการประชุมประชาคม ปลัดอำเภอได้ทำหน้าที่ในการชี้แจงโครงการ และให้ผู้ใหญ่บ้านดำเนินการประชุม โดยได้จัดให้มีการออกเสียงเลือกคณะทำงานอย่างเปิดเผย ซึ่งคณะทำงานที่ได้มีรับการเลือกนี้จะมาจากการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่จัดตามพื้นที่การอยู่อาศัยของชุมชน หรือ ตัวแทนของ คุ้มแต่ไม่ได้มีการกำหนดสัดส่วนของตัวแทนแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการเสนอของสมาชิกชุมชน เมื่อได้คณะทำงานแล้วจึงให้สมาชิกของชุมชนนำเสนอโครงการตามความต้องการ โดยมีโครงการที่ได้รับการนำเสนอทั้งสิ้น 5 โครงการ เมื่อได้โครงการตามความต้องการแล้ว จึงคัดเลือกโครงการโดยการให้สมาชิกในชุมชนลงคะแนนคัดเลือกเหลือเพียง 3 โครงการ ได้แก่โครงการสร้างตลาดสด (120,000 บาท) โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า(150,000 บาท) และโครงการปุ๋ยชีวภาพ (30,000 บาท) ซึ่งสองโครงการแรกอยู่ระหว่างดำเนินการและเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องกับกองทุนหมู่บ้าน ส่วนโครงการที่สามรอดำเนินการหลังจากสองโครงการแรกเสร็จสิ้น                   

  

          ในการดำเนินโครงการสร้างตลาดสดนั้นชุมชนได้อาศัยเงินที่เป็นดอกผลจากกองทุนหมู่บ้านมาจัดซื้อที่ดินและเตรียมการก่อสร้าง และเมื่อมีโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้จัดสรรงบประมาณมาใช้ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อใช้เป็นตลาดสด                      

            สำหรับปัญหาในการดำเนินโครงการพบว่า ระยะเวลาในการเริ่มต้นและการดำเนินโครงการกระชั้นชิด และรวดเร็วมาก คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถศึกษาคู่มือ ระเบียบและขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจน และยังไม่ทันต่อการดำเนินโครงการ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์