กรณีตัวอย่างบ้านแสนสุข

รูปภาพของ sss27567

    

   

 กรณีตัวอย่างบ้านแสนสุข

 

        บ้านแสนสุข ม.3 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 1,090 คน หรือประมาณ257 ครัวเรือน สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยประกอบอาชีพทำนาขนาดเล็ก และเลี้ยงโค เฉลี่ยบ้านละประมาณ 1-3 ตัว เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน เมื่อคราวจำเป็น นอกจากนี้สมาชิกของชุมชนยังประกอบอาชีพเสริมด้วยการตัดเย็บเสื้อผ้า และเย็บที่นอนส่งให้กับจังหวัดใกล้เคียง โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีมีสมาชิกของกลุ่มประมาณ 30 คนหนี้สินส่วนใหญ่ในชุมชนมาจากการกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตร โดยประมาณอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000-50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการก่อหนี้นอกระบบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการไปทำงานรับจ้างที่ต่างประเทศ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 5 บาทรวมไปกับเงินต้นที่กู้ ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มในครัวเรือนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

       ในด้านการเคลื่อนย้ายประชากรนั้นพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนอยู่ในวัยแรงงานซึ่งจะประกอบอาชีพทำนาอยู่ภายในชุมชน และมีสมาชิกชุมชนประมาณ 30 คนในวัยแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ และบรูไน เป็นต้น ส่วนสมาชิกที่อยู่ในช่วงวัยเรียนบางส่วนจะเข้าไปเรียนหนังสือในเมืองหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์