กรณีตัวอย่างบ้านแสนสุข

รูปภาพของ sss27567

    

   

 กรณีตัวอย่างบ้านแสนสุข

 

        บ้านแสนสุข ม.3 เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 1,090 คน หรือประมาณ257 ครัวเรือน สมาชิกของชุมชนส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยประกอบอาชีพทำนาขนาดเล็ก และเลี้ยงโค เฉลี่ยบ้านละประมาณ 1-3 ตัว เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน เมื่อคราวจำเป็น นอกจากนี้สมาชิกของชุมชนยังประกอบอาชีพเสริมด้วยการตัดเย็บเสื้อผ้า และเย็บที่นอนส่งให้กับจังหวัดใกล้เคียง โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีมีสมาชิกของกลุ่มประมาณ 30 คนหนี้สินส่วนใหญ่ในชุมชนมาจากการกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตร โดยประมาณอยู่ในช่วงระหว่าง 10,000-50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการก่อหนี้นอกระบบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการในการไปทำงานรับจ้างที่ต่างประเทศ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 5 บาทรวมไปกับเงินต้นที่กู้ ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มในครัวเรือนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

       ในด้านการเคลื่อนย้ายประชากรนั้นพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนอยู่ในวัยแรงงานซึ่งจะประกอบอาชีพทำนาอยู่ภายในชุมชน และมีสมาชิกชุมชนประมาณ 30 คนในวัยแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไต้หวัน สิงคโปร์ และบรูไน เป็นต้น ส่วนสมาชิกที่อยู่ในช่วงวัยเรียนบางส่วนจะเข้าไปเรียนหนังสือในเมืองหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 280 คน กำลังออนไลน์