ต่อมหมวกไต

รูปภาพของ sss27745

  

 

 

      

ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก
ต่อมหมวกไตด้านนอกหรืออะดรีนัลคอร์เทกซ์ (adrenal cortex) สร้างฮอร์โมนที่สำคัญ 3 กลุ่มคือ

-  ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ ( glucocorticoids )
-  ฮอร์โมนมินเนอราโลคอร์ติคอยด์ (mineralocorticoid)
-  ฮอร์โมนเพศ ( sex hormone )


1.ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์
ฮอร์โมนกลูโคคอร์ต