การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

รูปภาพของ anuban_nutchanon

 

 ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

 

อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในบ้านซึ่งใช้อยู่เป็นประจำ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
เป็นต้น อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเหล่านี้เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง
อาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซม
จะทำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
และประหยัดค่าใช้เครื่องมือจ่ายในการซื้อใหม่

 

หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
1.ซ่อมแซมทันที่ที่พบร่องรอยการชำรุด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้
2.สำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ของใช้
และลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์ของใช้
3. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้
4. เตรียมเครื่องมือเครื่องช่างที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุด
5.ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีต ระมัดระวัง
6.ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้หลักซ่อมแซม

กระบวนการ ขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  มีดังนี้

    1.ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้

    2.เตรียมเครื่องมือเครื่องช่างที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุด

    3.ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีต ระมัดระวัง

    4.ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้หลักซ่อมแซม


ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

    1. ช่วยประหยัดรายจ่าย และยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นด้านอื่น ๆ ได้

    2. ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  และยังช่วยให้ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ต่อไปได้อีกนาน

        ซึ่งนับเป็นการใช้งานที่คุ้มค่า

    3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เวลาที่เราเล่นหรือไปเที่ยวสนุกสนานเป็นเวลาที่สูญปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้าเรานำเวลาที่มีอยู่

        มาวางแผนซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านจะเป็นการใช้เวลาที่เกิดประโยชน์มากกว่า

    4. เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การดัดแปลงอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง เมื่อทำได้สำเร็จ

        ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังอาจมีผู้อื่นชื่นชมผลงานของเราอีกด้วย 


ด.ช.ณัฐชนน วังพฤกษ์ ป.5/1 เลขที่ 2 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 126 คน กำลังออนไลน์