การซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

รูปภาพของ anuban_nutchanon

 

 ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

 

อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในบ้านซึ่งใช้อยู่เป็นประจำ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
เป็นต้น อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเหล่านี้เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง
อาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซม
จะทำให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
และประหยัดค่าใช้เครื่องมือจ่ายในการซื้อใหม่

 

หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
1.ซ่อมแซมทันที่ที่พบร่องรอยการชำรุด ไม่ปล่อยทิ้งไว้จนซ่อมแซมไม่ได้
2.สำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ของใช้
และลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์ของใช้
3. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้
4. เตรียมเครื่องมือเครื่องช่างที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุด
5.ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีต ระมัดระวัง
6.ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้หลักซ่อมแซม

กระบวนการ ขั้นตอนของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  มีดังนี้

    1.ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้

    2.เตรียมเครื่องมือเครื่องช่างที่ใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ชำรุด

    3.ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ด้วยความประณีต ระมัดระวัง

    4.ตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์ของใช้หลักซ่อมแซม


ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

    1. ช่วยประหยัดรายจ่าย และยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นด้านอื่น ๆ ได้

    2. ช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  และยังช่วยให้ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ต่อไปได้อีกนาน

        ซึ่งนับเป็นการใช้งานที่คุ้มค่า

    3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เวลาที่เราเล่นหรือไปเที่ยวสนุกสนานเป็นเวลาที่สูญปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้าเรานำเวลาที่มีอยู่

        มาวางแผนซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านจะเป็นการใช้เวลาที่เกิดประโยชน์มากกว่า

    4. เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การดัดแปลงอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง เมื่อทำได้สำเร็จ

        ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนั้นยังอาจมีผู้อื่นชื่นชมผลงานของเราอีกด้วย 


ด.ช.ณัฐชนน วังพฤกษ์ ป.5/1 เลขที่ 2 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์