~ ท่ารำนาฏศิลป์ ~

รูปภาพของ sss28807
 

ท่าแนะนำตัว

เป็นอากัปกริยาที่บ่งบอกให้ทราบว่า เป็นการแนะนำตัวของตัวละครนั้นๆ ซึ่งตัวละครทั้งฝ่ายพระ นาง ยักษ์ ลิง มีทำปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างก็เฉพาะลีลาในการปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกของตัวละครนั้นๆ ว่าเป็นตัวละครตัวใดมีบุคลิกลักษณะเช่นใด การปฏิบัติจะใช้เฉพาะมือซ้ายเท่านั้น ถ้าใช้มือขวาถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดแบบแผน

 

ท่าสวยงาม เก่งกล้า

 

เป็นอากับกิริยาที่ใช้บ่งบอกให้ทราบ ว่าเป็นการกล่าวชมถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามีความสวยงาม, ดี, เลิศและใช้กล่าวชมตัวละครตัวอื่นหรือตนเองว่าเก่งกล้า สามารถ พระนาง ยักษ์ มีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันลิงจะมีรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป

 

ท่ายืน

 


เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมาย ในท่ายืนของตัวละครซึ่งอยู่ในลักษณะยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไปตามบทบาทที่แสดงอยู่

 

ท่าเดิน

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมาย เกี่ยวกับอิริยาบทในการเดินของตัวละครแต่ละตัวซึ่งมีความงดงามแตกต่างกันไป แต่ลักษณะการเดินของตัวละครเกือบทั้งหมด เลียนแบบมาจากอากัปกิริยาเด่นของมนุษย์ ยกเว้นเฉพาะตัวละครที่เป็นสัตว์ ก็จะเลียนแบบลักษณะอากัปกิริยาในการเดินของสัตว์ชนิดนั้นๆ

ท่าชี้

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอิริยาบทในการบอกกล่าวถึงสิ่งของ บุคคล หรือสถานที่


 

ท่ารัก

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึง อารมณ์รัก ความพิศวาส ความเสน่ห์หา ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยปกติแล้วการแสดงท่ารักจะปฏิบัติในแบบเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันในลีลา บุคลิกเฉพาะตัวของ พระ นาง ยักษ์ ลิง

ท่าอาย

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึง อารมณ์ความรู้สึกขวยเขินหรืออาย โดยปกติตัวนางจะแสดงมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น เมื่อถูกเกี้ยวพาราสี พระ ยักษ์ ลิง จะแสดงบ้างเป็นบางโอกาส

ท่ายิ้ม

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึงอารมณ์ที่ บ่งบอกถึงความยินดีและพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขลักษณะการปฏิบัติ ของ พระ นาง ยักษ์ ลิง จะมีความคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกัน ที่ลีลาของตัวละครแต่ละตัวเท่านั้นการปฏิบัติจะใช้มือซ้ายปฏิบัติเท่านั้น ถ้าใช้มือขวาจะถือว่าปฏิบัติที่ผิดแบบแผน

 

  ท่าโกรธ

 

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกมาจาก อารมณ์ที่ไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่พึงปรารถนา พระ นาง จะปฏิบัติในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ส่วน ยักษ์และลิงจะปฏิบัติในลักษณะหน้าที่แตกต่างกันตามแต่บุคลิกของตัวละครนั้นๆ

 

ท่าร้องไห้ (โอด)

เป็นอากัปกิริยาที่แสดง ถึงอารมณ์ที่เศร้าโศกเสียใจในทางนาฏศิลป์มีศัพท์เรียกเฉพาะว่า "ท่าโอด"ในการปฏิบัติท่าโอดจะเป็นการแสดงอารมณ์ สีหน้า และสายตาที่เศร้าหมองประกอบกับรูปแบบและลีลาทางนาฏศิลป์ที่ประณีต พระ นาง ยักษ์ มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ส่วนลิงจะมีรูปแบบในการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์