~ ท่ารำนาฏศิลป์ ~

รูปภาพของ sss28807
 

ท่าแนะนำตัว

เป็นอากัปกริยาที่บ่งบอกให้ทราบว่า เป็นการแนะนำตัวของตัวละครนั้นๆ ซึ่งตัวละครทั้งฝ่ายพระ นาง ยักษ์ ลิง มีทำปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างก็เฉพาะลีลาในการปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคลิกของตัวละครนั้นๆ ว่าเป็นตัวละครตัวใดมีบุคลิกลักษณะเช่นใด การปฏิบัติจะใช้เฉพาะมือซ้ายเท่านั้น ถ้าใช้มือขวาถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดแบบแผน

 

ท่าสวยงาม เก่งกล้า

 

เป็นอากับกิริยาที่ใช้บ่งบอกให้ทราบ ว่าเป็นการกล่าวชมถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่ามีความสวยงาม, ดี, เลิศและใช้กล่าวชมตัวละครตัวอื่นหรือตนเองว่าเก่งกล้า สามารถ พระนาง ยักษ์ มีการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันลิงจะมีรูปแบบการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป

 

ท่ายืน

 


เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมาย ในท่ายืนของตัวละครซึ่งอยู่ในลักษณะยืนตัวตรง อกผายไหล่ผึ่ง ตัวละครแต่ละตัวจะมีบุคลิกลักษณะแตกต่างกันไปตามบทบาทที่แสดงอยู่

 

ท่าเดิน

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมาย เกี่ยวกับอิริยาบทในการเดินของตัวละครแต่ละตัวซึ่งมีความงดงามแตกต่างกันไป แต่ลักษณะการเดินของตัวละครเกือบทั้งหมด เลียนแบบมาจากอากัปกิริยาเด่นของมนุษย์ ยกเว้นเฉพาะตัวละครที่เป็นสัตว์ ก็จะเลียนแบบลักษณะอากัปกิริยาในการเดินของสัตว์ชนิดนั้นๆ

ท่าชี้

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงความหมายเกี่ยวกับอิริยาบทในการบอกกล่าวถึงสิ่งของ บุคคล หรือสถานที่


 

ท่ารัก

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึง อารมณ์รัก ความพิศวาส ความเสน่ห์หา ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยปกติแล้วการแสดงท่ารักจะปฏิบัติในแบบเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันในลีลา บุคลิกเฉพาะตัวของ พระ นาง ยักษ์ ลิง

ท่าอาย

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึง อารมณ์ความรู้สึกขวยเขินหรืออาย โดยปกติตัวนางจะแสดงมากกว่าตัวอื่นๆ เช่น เมื่อถูกเกี้ยวพาราสี พระ ยักษ์ ลิง จะแสดงบ้างเป็นบางโอกาส

ท่ายิ้ม

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึงอารมณ์ที่ บ่งบอกถึงความยินดีและพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขลักษณะการปฏิบัติ ของ พระ นาง ยักษ์ ลิง จะมีความคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกัน ที่ลีลาของตัวละครแต่ละตัวเท่านั้นการปฏิบัติจะใช้มือซ้ายปฏิบัติเท่านั้น ถ้าใช้มือขวาจะถือว่าปฏิบัติที่ผิดแบบแผน

 

  ท่าโกรธ

 

เป็นอากัปกิริยาที่แสดงออกมาจาก อารมณ์ที่ไม่พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่พึงปรารถนา พระ นาง จะปฏิบัติในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ส่วน ยักษ์และลิงจะปฏิบัติในลักษณะหน้าที่แตกต่างกันตามแต่บุคลิกของตัวละครนั้นๆ

 

ท่าร้องไห้ (โอด)

เป็นอากัปกิริยาที่แสดง ถึงอารมณ์ที่เศร้าโศกเสียใจในทางนาฏศิลป์มีศัพท์เรียกเฉพาะว่า "ท่าโอด"ในการปฏิบัติท่าโอดจะเป็นการแสดงอารมณ์ สีหน้า และสายตาที่เศร้าหมองประกอบกับรูปแบบและลีลาทางนาฏศิลป์ที่ประณีต พระ นาง ยักษ์ มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ส่วนลิงจะมีรูปแบบในการปฏิบัติที่แตกต่างออกไป

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์