บทบาทของบุคคลที่ส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีผลต่อสังคมไทยในปัจจุบันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                    สิริวัฒนาพรรณวดี

ไฟล์:Princess Ubolratana (Cropped).jpg

1.พระราชประวัติ

พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงสมรส กับปีเตอร์ เจนเซนและทรงประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี .. 2541
และเสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อปี .. 2544

จึงทรงลาออกเพราะในความไม่สบายพระทัยของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงลาออกฐานันดรศักดิ์ถือว่าทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์แรก ในบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เป็นพระองค์และในรัชกาลปัจจุบัน

 2.ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

พระองค์ทรงช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆเช่น
บริจาคเงินทุนต่างๆ ให้เเก่ผูยากไร้หรือผูไม่ได้เรียนหนังสือตามเขตชายเเดนต่างๆ

การช่วยราษฎร์ที่ประสบเหตุณ์ปัญหาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้

การรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตั้งกลุ่มให้พวกเยาวชนหันมาทำกิจกรรมยามว่างในโครงการ
"To Be Number One" เเละอยาหได้ให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและการอยู่ร่วมกันสามัคคีโดยไม่ทะเลาะเบาะเเวงกัน

3.นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับสังคมได้โดยวิธีใดบ้าง

ในช่วงวันที่26 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันต่อต้านยาเสพติด พวกเรา
นักเรียนได้พากันรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเเละจัดนิทรรศการณ์ในวันนั้นเเละจัดกิจกรรมเช่น
ตอบปัญหาน่ารู้ การกล้าเเสดงออกโดยใช้เวลายามว่างให้เกิดประโยชน์เป็นต้นเพื่อให้เรา
รู้โทษ ปัญหานั้นๆจากนั้นหากเราจะหากิจกรรมยามว่างทำ เช่น
  การนำเสนอวัฒนธรรมไทยเช่น การรำ ฟ้อน เป็นต้น

 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

น.ส   รจนา   มีทรัพย์ ม.4/2 เลขที่2         

น.ส  ธัญลักษณ์   จันโท ม.4/2 เลขที่3

น.ส  ศิริวรรณ   เกิดโภคา  ม.4/2 เลขที่ 13

น.ส  ภัทรวดี      ยอดมงคล  ม.4/2 เลขที่ 17

น.ส  ณัฐกานต์    พลกล้า  ม.4/2 เลขที่ 23

 

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak