นาฟตา (NAFTA)

นาฟตา (NAFTA)

          เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area : NAFTA) ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก  3  ประเทศ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และเม็กซิโก  มีฐานะเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าใหญ่ที่สุดในโลก  มีจำนวนประชากรและมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้มากกว่ากลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ

          วัตถุประสงค์ของนาฟตา  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิกให้เป็นเขตการค้าเสรีซึ่งกันและกัน  ลดอัตราภาษีศุลกากร  ลดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าผ่านแดน  ขจัดอุปสรรคข้อกีดกันทางการค้าใดๆ ระหว่างประเทศสมาชิก

          ข้อได้เปรียบของนาฟตา  คือ  มีแรงงานค้าจ้างต่ำและวัตถุดิบราคาถูกจากเม็กซิโก  และมีเงินทุนและเทคโนโลยีระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปัจจุบันมีนักลงทุนชาวอเมริกันและแคนาดาเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเม็กซิโกจำนวนมาก  ทำให้ผลผลิตของนาฟตาแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        

เเหล่งที่มา  http://www.sopon.ac.th/social/srri2/Index/P03N04.htm

จัดทำโดย   ครูศิริรัตน์  แสงมณีเดช

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Miss.S.S.All rights.reserved

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์