ประวัติศาสตร์ประเทศลาว(ยุคหลังอาณานิคม)

รูปภาพของ ppsmoorati

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว (ยุคหลังอาณานิคม) พ.ศ.๒๔๙๗ ถึง ปัจจุบัน

ภายหลังจากที่ลาวได้รับเอกราช การเองภายในของลาวเกิดความขัดแย้ง เนื่องจากลาวได้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน

ลาวฝ่ายซ้าย มีผู้นำคนสำคัญ คือ เจ้าสุภานุวงศ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา และไทย ต้องการใช้แนวทางประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศ

ลาวทั้งสองฝ่ายได้ทำสงครามสู้รบกัน จนกระทั่งลาวฝ่ายซ้ายได้รับชัยชนะ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประเทศลาวจึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมและเปลี่ยนชื่อเป็นสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันลาวมีความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อในพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี