ประวัติศาสตร์ประเทศลาว(ยุคหลังอาณานิคม)

รูปภาพของ ppsmoorati

ประวัติศาสตร์ประเทศลาว (ยุคหลังอาณานิคม) พ.ศ.๒๔๙๗ ถึง ปัจจุบัน

ภายหลังจากที่ลาวได้รับเอกราช การเองภายในของลาวเกิดความขัดแย้ง เนื่องจากลาวได้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกัน

ลาวฝ่ายซ้าย มีผู้นำคนสำคัญ คือ เจ้าสุภานุวงศ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา และไทย ต้องการใช้แนวทางประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประเทศ

ลาวทั้งสองฝ่ายได้ทำสงครามสู้รบกัน จนกระทั่งลาวฝ่ายซ้ายได้รับชัยชนะ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ประเทศลาวจึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยมและเปลี่ยนชื่อเป็นสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันลาวมีความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ รวมทั้งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากความคล้ายคลึงกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อในพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์