ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา(ยุคก่อนอาณานิคม)

รูปภาพของ ppsmoorati

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา(ยุคก่อนอาณานิคม)

กัมพูชาเป็นชาติที่มีความรุ่งเรืองมาช้านาน ทั้งนี้จะเห็นได้จากความเจริญของอาณาจักรต่างๆ เช่น อาณาจักรฟูนันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง หรืออาณาจักรเจนละในบริเวณลุ่มน้ำโขงที่รุ่งเรืองในภายหลัง กษัตริย์กัมพูชา คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ได้รวบรวมดินแดนต่างๆ ที่เคยขึ้นอยู่กับอาณาจักรเจนละในลุ่มแม่น้ำโขง และเมืองในบริเวณทะเลสาบเขมรเป็นอาณาจักรกัมพูชา

ความมั่งคั่งของอาณาจักรกัมพูชา มีปัจจัยเนื่องจากความสัมพันธ์งด้านการค้ากับจีน อาณาจักรในเกาะชวาและดินแดนภายใน เช่น ลาว ไทย สินค้าที่ซื้อขาย ได้แก่ ผ้าไหม ทองคำ ไม้หอมและของป่านานาชนิด เช่น งาช้าง นอแรด หนังสัตว์ เป็นต้น

ภายหลังรัชกาลพระจเชยวรมันที่ ๗ อาณาจักรกัมพูชาได้เสื่อมลงในขณะที่อาณาจักรล้านช้างและสุโขทัยมีอำนาจเพืมขึ้น เช่นเดียวกับอยูธยาที่ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกล้างขวาง ทำให้เกิดความขัดแย้งและสู้รบกันหลายครั้ง จนถึงสมัยธนบุรี พระราชวงศ์กัมพูชามีความขัดแย้งกัน ทำให้ฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลือจากไทย แต่อีกฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลือจากเวียดนาม ทำให้ทั้งไทยและเวียดนามได้โอกาสเข้าแทรกฉซงการเมืองภายในกัมพูชา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กัมพูชาจึงตกเป็นประเทศราชของไทย จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 340 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak