ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา(ยุคก่อนอาณานิคม)

รูปภาพของ ppsmoorati

ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา(ยุคก่อนอาณานิคม)

กัมพูชาเป็นชาติที่มีความรุ่งเรืองมาช้านาน ทั้งนี้จะเห็นได้จากความเจริญของอาณาจักรต่างๆ เช่น อาณาจักรฟูนันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง หรืออาณาจักรเจนละในบริเวณลุ่มน้ำโขงที่รุ่งเรืองในภายหลัง กษัตริย์กัมพูชา คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๒ ได้รวบรวมดินแดนต่างๆ ที่เคยขึ้นอยู่กับอาณาจักรเจนละในลุ่มแม่น้ำโขง และเมืองในบริเวณทะเลสาบเขมรเป็นอาณาจักรกัมพูชา

ความมั่งคั่งของอาณาจักรกัมพูชา มีปัจจัยเนื่องจากความสัมพันธ์งด้านการค้ากับจีน อาณาจักรในเกาะชวาและดินแดนภายใน เช่น ลาว ไทย สินค้าที่ซื้อขาย ได้แก่ ผ้าไหม ทองคำ ไม้หอมและของป่านานาชนิด เช่น งาช้าง นอแรด หนังสัตว์ เป็นต้น

ภายหลังรัชกาลพระจเชยวรมันที่ ๗ อาณาจักรกัมพูชาได้เสื่อมลงในขณะที่อาณาจักรล้านช้างและสุโขทัยมีอำนาจเพืมขึ้น เช่นเดียวกับอยูธยาที่ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกล้างขวาง ทำให้เกิดความขัดแย้งและสู้รบกันหลายครั้ง จนถึงสมัยธนบุรี พระราชวงศ์กัมพูชามีความขัดแย้งกัน ทำให้ฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลือจากไทย แต่อีกฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลือจากเวียดนาม ทำให้ทั้งไทยและเวียดนามได้โอกาสเข้าแทรกฉซงการเมืองภายในกัมพูชา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กัมพูชาจึงตกเป็นประเทศราชของไทย จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์