สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

รูปภาพของ ppsmoorati

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระนามเดิมว่า บุญมา ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2268 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอยุยา พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาสนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและเปผ็นพระโอรสองค์ที่ 5 ในหลวงพินิจอัษร (ทองดี) กับท้านหยกเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าเอกทัศจนกระทั่งเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก พระองค์ได้หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ที่เมืองจันทบุรี จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่า พระยาตาก (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ไปตั้งมั่นรวบรวมผู้คนอยู่ที่เมืองจันทบุรี พระองค์จึงพาผู้คนไปร่วมด้วยกล่าวได้ว่าสมเดจพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงร่วมกอบกู้เอกราชให้กับบ้านเมืองร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งแต่จ้น

พระกรณียกิจที่สำคัญ

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งให้เป็นพระมหามนตรี (บุญมา) เจ้ากรมพระตำรวจในขวา พระมหามนตรีได้เป็นกำลังสำคัญในการปราบปรามผู้นำชุมนุมต่าง ๆ ที่ตั้งตัวขึ้นภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกและช่วยรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ต่อมกชวนพี่ชาย คือ หลวงยกกระบัตร (ทองด้วง) ให้เข้ารับราชการในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขุนนางสองพี่น้อง คือ พระมหามนตรี (บุญมา) และพระราชวรินทร์ (ทองด้วง) มีความสามารถด้านการรลบจนไรบแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปราชการสงครามหลายครั้ง ในที่สุดพระมหามนตรี (บุญมา) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ ตำแหน่งผู้รั้งไปปกครองเมื่องพิษณุโลก

ในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกิดจลาตลขึ้นที่กรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสิงหนาท ซึ่งไปราชการทัพที่กัมพูชาได้กลับมาปราบการจลาจล ภายหลังจากนั้น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้ปราบดาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงโปรดเกล้า สถาปนาพระอนุชาให้ดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคบ หรือพระมหาอุปราช

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้รับราชการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาดลกมหาราช พระองค์มีบทบาทในการทำสงครามป้องกันบ้านเมือง จนกระทั่งเสด็จทิวงคต(ตาย) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2346 จะเห็นได้ว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเวลาที่บ้านเมืองได้รับความลำบากแต่พระองค์รับราชการโดยมิได้มีความย่อท้อ พระองค์จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์