สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

รูปภาพของ ppsmoorati

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท มีพระนามเดิมว่า บุญมา ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2268 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งอยุยา พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาสนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชและเปผ็นพระโอรสองค์ที่ 5 ในหลวงพินิจอัษร (ทองดี) กับท้านหยกเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าเอกทัศจนกระทั่งเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก พระองค์ได้หนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปอยู่ที่เมืองจันทบุรี จนกระทั่งได้ทราบข่าวว่า พระยาตาก (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ไปตั้งมั่นรวบรวมผู้คนอยู่ที่เมืองจันทบุรี พระองค์จึงพาผู้คนไปร่วมด้วยกล่าวได้ว่าสมเดจพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงร่วมกอบกู้เอกราชให้กับบ้านเมืองร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งแต่จ้น

พระกรณียกิจที่สำคัญ

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งให้เป็นพระมหามนตรี (บุญมา) เจ้ากรมพระตำรวจในขวา พระมหามนตรีได้เป็นกำลังสำคัญในการปราบปรามผู้นำชุมนุมต่าง ๆ ที่ตั้งตัวขึ้นภายหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกและช่วยรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ต่อมกชวนพี่ชาย คือ หลวงยกกระบัตร (ทองด้วง) ให้เข้ารับราชการในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขุนนางสองพี่น้อง คือ พระมหามนตรี (บุญมา) และพระราชวรินทร์ (ทองด้วง) มีความสามารถด้านการรลบจนไรบแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปราชการสงครามหลายครั้ง ในที่สุดพระมหามนตรี (บุญมา) ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ ตำแหน่งผู้รั้งไปปกครองเมื่องพิษณุโลก

ในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกิดจลาตลขึ้นที่กรุงธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสิงหนาท ซึ่งไปราชการทัพที่กัมพูชาได้กลับมาปราบการจลาจล ภายหลังจากนั้น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงได้ปราบดาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงโปรดเกล้า สถาปนาพระอนุชาให้ดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคบ หรือพระมหาอุปราช

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้รับราชการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาดลกมหาราช พระองค์มีบทบาทในการทำสงครามป้องกันบ้านเมือง จนกระทั่งเสด็จทิวงคต(ตาย) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. 2346 จะเห็นได้ว่าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นเวลาที่บ้านเมืองได้รับความลำบากแต่พระองค์รับราชการโดยมิได้มีความย่อท้อ พระองค์จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญ

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 182 คน กำลังออนไลน์