อาเซียน(สิงคโปร์)

รูปภาพของ pnp34336

        อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2513โดยตอนแรกมีประเทศสมาชิกเพียง 5 ประเทศได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปรและไทย จน พ.ศ. 2542 จึงมีครบ 10 ประเทศเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งก่อตั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งประชาคมเศษฐกิจ ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม โดย ปฏิญญากรุงเทะได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ 7 ประการคือ

       1.ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร

       2.ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

       3.เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

       4.ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

       5.ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       6.เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดการปรับปรุงการส่งสินค้าและการขนส่ง

       7.เสริมสร้างตวามร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์กรระหว่างประเทศ

       1.บรูไน ดารุสซาราม

       2.ราชอาณาจักรกัมพูชา

       3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

       4.สาธารณรัฐประชาชนลาว

       5.สหภาพพม่า

       6.สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       7.สาธารณรัฐสิงคโปร์

       8.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

       9.ราชอาราจักรไทย

       10.มาเลเซีย

  

สำนักงานใหญ่อาเซีบยนตั้งอยู่ที่   กรุงจาการ์ต้า   ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

     

       ต้นข้าวเหลือง 10 มัด มัดรวมกัน หมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ

       สีน้ำเงินหมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง

       สีแดงหมายถึง  ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

       สีขาวหมายถึง  ความบริสุุทธิ์

       สีเหลืองหมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง

         

รูปภาพของ php34343

 

กรุงจาการ์ต้าสวยเว่อร์ O_O

อยากไปๆๆๆๆ

สุพาไปหน่อยดิ

นะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

รูปภาพของ pnp32027

ดีจัยด้วยนะ..ที่ส่งงานแล้ว

แวะมาเม้นให้นิดนึง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์