การแบ่งประเภทของสัตว์

รูปภาพของ sss27849

 

1. จำแนกตามลักษณะที่อยู่ของสัตว์ แบ่งได้ 6 ประเภท

      สัตว์บก จะอาศัยอยู่บนบก เช่น นก หนู ฯลฯ

      สัตว์น้ำ จะอาศัยอยู่ในน้ำเช่น ปลา กุ้ง เป็นต้น

      สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หรือสัตว์สองชีวิต จะอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อแรกเกิด แต่เมื่อโตเต็มวัยรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถอาศัยบนบกได้ด้วย เช่น กบ ปาด คางคก จิ้งจกน้ำ อึ่งอ่าง เป็นต้น

      สัตว์ปีก

     สัตว์ประเภทอะมีบา

     สัตว์สูญพันธุ์

2.จำแนกตามหลักวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา แบ่งเป็น 34 ไฟลัม แต่ศึกษาไฟลัมเพียงหลักๆ 9 ไฟลัม

Phylum Annelida
Phylum Arthropoda
Phylum Brachiopoda
Phylum Chaetognatha
Phylum Chordata
Phylum Cnidaria
Phylum Coelenterata
Phylum Ctenophora
Phylum Cycliophora
Phylum Echinodermata
Phylum Echiura
Phylum Ectoprocta
Phylum Entoprocta
Phylum Gastrotricha
Phylum Gnathostomulida
Phylum Hemichordata
Phylum Kinorhyncha
Phylum Loricifera
Phylum Mollusca
Phylum Myxozoa
Phylum Nemata
Phylum Nematomorpha
Phylum Nemertea
Phylum Onychophora
Phylum Orthonectida
Phylum Phoronida
Phylum Placozoa
Phylum Platyhelminthes
Phylum Porifera
Phylum Priapula
Phylum Rhombozoa
Phylum Rotifera
Phylum Sipuncula
Phylum Tardigrada

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 322 คน กำลังออนไลน์