ความหมายของประติมากรรม

รูปภาพของ sss28791

ความหมายของประติมากรรม
ประติมากรรม มี่ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ว่า ศิลปะสาขาหนึ่งจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะฉลัก หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ

    ประติมากรรม คือ การสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติโดยการแกะสลัก การปั้นหรือนำส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานชิ้นเดียวกัน และนำส่วนที่ไม่ต้องการออกจากรูปทรงโดยส่วนรวม(มะลิฉัตร เอื้ออานันท์ 2540:814)
ประติมากรรม คืองานปั้น แกะ สลัก ผู้ทำการศิลปะชนิดนี้เรียก “ประติมากรรม” ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า ช่างปั้น ช่างแกะ ช่างสลัก

    ประติมากรรม เป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของวิจิตรศิลป์(Fine Arts)มีลักษณะเป็นรูปร่าง 3 มิติ ที่แสดงความกว้างขวาง ความยาว หรือสูง แล้วยังสามารถแสดงส่วนลึก และขนาดให้ทราบอย่างชัดเจนมากกว่าศิลปะแขนงจิตรกรรม ให้ความรู้สึกในความงาม ผู้ชมสามารถจับต้อง สัมผัสได้พิจารณาได้อย่างใกล้ชิด ในความงามของรูปร่างและวัสดุที่ใช้ ความงามของพื้นผิวและสีของวัสดุ

    คำที่ใกล้เคียงกับประติมากรรม คือ ปฏิมากรรม ประติมากรรมเป็นคำในภาษาสันสกฤตและปฏิมากรรม เป็นคำในภาษาบาลี โดยทั่วไปปัจจุบันใช้คำว่า ประติมากรรม ส่วนคำว่า ปฏิมากรรม ใช้เฉพาะ พระพุทธรูป หรือ รูปเคารพทางศาสนา คำว่าประติมากรในพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถานหมายถึง รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระเจ้า คือพระพุทธรูป เรียกย่อมาจาก พุทธปฏิมา หรือ พุทธปฏิมากร

ผู้ที่สร้างผลงานประติมากรรม ก็เรียกว่า “ประติมากร”(sculptor) หรือ “ปฏิมากร” ตามลำดับ

                                   

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 174 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul