วิธีการปลูกกาแฟ

รูปภาพของ ppsmoorati

วิธีการปลูกกาแฟ

พันธุ์ที่ส่งเสริม  1. พันธ์อราบิก้า ปลุกในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่

                   2. พันธูโรบัสต้า ปลูกในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง

วิธีการปลูก

ใช้ต้นกล้ากาแฟอายุ 8 เดือน โดยขุดหลุมปลูกให้ลึก 60 เซนติเมตร กว้าง 75 ซม. ใช้ปู๋ยคอกประมาณ 1 ปี๊ป และปุ๊ยร็อคฟอสเฟต จำนวน 200 กรัรม รองก้นหลุม

ระยะปลูก     ระยะระหว่างต้น และ ระหว่างแถว 3 * 3 เมตร

จำนวนต้นต่อไร       จำนวนต้นต่อไร 117 ต้น / ไร่

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย       ปีที่ 1 - 3  ใส่ปุ๋ย 10-10-10 หรื 13-13-13 แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง

                   ปีที่ 4 ใช้ปุ๋ย 13-13-21 ต่อไปเรื่อย ๆ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 166 คน กำลังออนไลน์