วิธีการปลูกกาแฟ

รูปภาพของ ppsmoorati

วิธีการปลูกกาแฟ

พันธุ์ที่ส่งเสริม  1. พันธ์อราบิก้า ปลุกในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน แพร่

                   2. พันธูโรบัสต้า ปลูกในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง

วิธีการปลูก

ใช้ต้นกล้ากาแฟอายุ 8 เดือน โดยขุดหลุมปลูกให้ลึก 60 เซนติเมตร กว้าง 75 ซม. ใช้ปู๋ยคอกประมาณ 1 ปี๊ป และปุ๊ยร็อคฟอสเฟต จำนวน 200 กรัรม รองก้นหลุม

ระยะปลูก     ระยะระหว่างต้น และ ระหว่างแถว 3 * 3 เมตร

จำนวนต้นต่อไร       จำนวนต้นต่อไร 117 ต้น / ไร่

การดูแลรักษา

การใส่ปุ๋ย       ปีที่ 1 - 3  ใส่ปุ๋ย 10-10-10 หรื 13-13-13 แบ่งใส่ปีละ 3 ครั้ง

                   ปีที่ 4 ใช้ปุ๋ย 13-13-21 ต่อไปเรื่อย ๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 121 คน กำลังออนไลน์