วิธีการปลูกฝรั่งไร้เมล็ด

รูปภาพของ ppsmoorati

วิธีการปลูกฝรั่งไร้เมล็ด

ฝรั่งไร้เมล็ด หรือฝรั่งสาลี่ทองเป็นฝรั่งที่มีผิวสวยสีเหลืองทอง ผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ อมเปรี้ยวเล็กน้อย
และให้ผลดก แต่ที่เป็นจุดสนใจมากคือ ไม่มีเมล็ด ดังนั้นจึงรับประทานได้ทั้งผล ในขณะที่ฝรั่งทั่วไป ซึ่งมีเมล็ดจะรับประทานเนื้อไปเพียงครึ่งเดียว หรือถ้านำไปปั่นให้ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องแยกเมล็ดออก และการรับประทานฝรั่งที่มีเมล็ดจึงควรระวังเพราะเมล็ดฝรั่งแข็งบางครั้งอาจเป็นอันตรายต่อฟันได้ อายุการเก็บเกี่ยวฝรั่งไร้เมล็ดตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ ๕ เดือน

การเลือกที่จะทำสวนฝรั่ง ฝรั่งเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ผลชนิดอื่น ๆ ดังนั้นฝรั่งจึงสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกสภาพ และทุกภาคของประเทศไทย ชาวสวนนิยมพูดเสมอว่าดินที่ดีเอาไว้ปลูก ส้ม เงาะ ทุเรียน ตรงไหนดินไม่ดีไว้ปลูกฝรั่ง ฝรั่งไร้เมล็ดก็ยังสามารถปลูกได้แม้ดินที่เป็นกรด (pH ต่ำกว่า ๔.๕) และดินที่เป็นด่างอ่อน ๆ ( pH ประมาณ ๗.๕ )การเตรียมพื้นที่ปลูก แปลงปลูกที่จะต้องมีการยกร่องคือพื้นที่ที่เป็นต่ำ ดินเหนียวระบายน้ำยาก ต้องยกเป็นสันร่องสูง เพื่อไม่ให้ดินแฉะจนเกินไป พื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง ส่วนกลางปลูกฝรั่งในที่ดอนนั้น การเตรียมพื้นที่ก็ไม่ยุ่งยากมากนัก คือ ถ้ามีวัชพืชมากก็ทำการไถพรวน ไถดะหนึ่งรอบเพื่อกำจัดหญ้า ถ้าปลูกพืชในแปลงมาก่อนและพืชเคยแสดงอาการขาดแคลเซี่ยมหรือ แมกนีเซียม ควรหว่านแคลเซี่ยมคาร์บอร์เนตหรือ หินปูนบด ปูนมาลร์ ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ หรือพวกยิบซั่ม
ฝรั่งไร้เมล็ด การปลูกและการดูแลเหมือนฝรั่งทั่ว ๆ ไป ระยะปลูก ๓ x ๔ หรือ ๔ x ๔ พื้นที่ ๑ ไร่ ปลูกได้ประมาณ ๑๐๐ ต้น ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่ลุ่มควรยกร่องน้ำ ส่วนที่ดอนปลูกแบบสภาพไร่ได้ ฝรั่งจัดเป็นไม้ผลไม้ที่ทนน้ำท่วมขังได้โดยไม่ตายและทนแล้งได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งยังต้องการดินที่มีอิทรีย์วัตถุสูง คือ ชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก เพราะจะได้ผลที่ใหญ่และรสชาติดีดังนั้นเกษตรกรได้เตรียมหลุมปลูกที่ดีแล้วฝรั่งจะเจริญเติบโตช่วงปีแรกเร็วมาก
พบเกษตรกรบางรายใช้วิธีทำปุ๋ยหมักลงไปในหลุมก่อนปลูกอย่างน้อย ๓ เดือน โดยการขุดหลุมกว้างคูณยาวขนาด ๕๐ x ๕๐ ซม. แล้วนำปุ๋ยคอก เช่น ขี้วัว ขี้ไก่ ขี้เป็ด ก็ได้จะใหม่หรือเก่าก็สามารถใช้ได้ ประมาณ ๑ ปีปหาเศษพืช เช่น กากถั่ว, เศษฟาง, หญ้าแห้ง ใส่ลงไปด้วยโดยโรยรอบ ๆ ปากหลุม แล้วใช้จอบฟันลงไปให้เต็มหลุมทิ้วไว้อย่างน้อย ๓ เดือน แล้วนำกิ่งพันธุ์มาปลูก ก่อนปลูกควรแน่ใจว่าปุ๋ยที่มหักสลายตัวแล้ว ไม่เกิดความร้อน โดยการทดลองเอามือคุ้ยดินผสมในหลุม ถ้ามีสีดำและไม่มีความร้อน ก็สามารถนำกิ่งพันธุ์ลงปลูกได้เลย วิธีนี้หลังจากปลูกประมาณ ๖ เดือน ฝรั่งจะโตเต็มที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้ หากไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้แนะนำให้ขุดหลุมขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. แล้วหาซื้อปุ๋ยหมักที่มีขายทั่วไป ใส่ผสมลงไป อาจใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ ๑ ช้อนแกง รองก้นหลุมแล้วกลบดินทับอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามืออย่าให้ปุ๋ยสัมผัสกับรากโดยตรง หลังจากปลูกควรปักไม้ยึดลำต้น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษาในช่วง ๖ เดือนแรก

การให้น้ำควรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ ๖ เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำ
วันละ ๒ ครั้ง เช้า - เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะ
ได้ ๖ เดือน แรกให้น้ำประมาณสัปดาห์ละไม่เกิน ๔ ปีป ต่อต้น ในฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอก ไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะออกดอกจะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำในเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่ สวนฝรั่งที่ปลูกในดอนอาจจะมีการให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรือ
อาจจะใช้ สารกำจัดวัชพืชก็ได้

การให้น้ำ

ควรรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่งชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะในระยะ ๖ เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำวันละ ๒ ครั้ง
เช้า - เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ ระยะ ๖ เดือนแรกให้น้ำประมาณ สัปดาห์ะไม่เกิน ๔ ปีป ต่อต้น ในฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอกไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะ ออกดอก จะไปชลอการออกดอกและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่ สวนฝรั่งที่ปลูกในที่ดอนอาจจะ มีการ ให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร ์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็อาจจะใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืช หรืออาจจะใช้ สารกำจัดวัชพืชก็ได้

การใส่ปุ๋ย

นอกจากการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วการใส่ปุ๋ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำสวนฝรั่ง ดังนั้นเกษตรกรควรมีการให้ปุ๋ยแก่ฝรั่ง ควรเน้นปุ๋ยคอกเป็นหลักเพราะจะช่วยเรื่องความหวาน เช่น ขี้ค้างคาว ขี้หมู ขี้วัว ขี้ควาย เป็นต้น ใส่เป็นประจำทุกเดือน อัตราต้นฝรั่งอายุ ๑ ปีขึ้นไปใส่ต้นละ ๒ กำมือ ส่วนฝรั่งที่อายุต่ำกว่า ๑ ปี ใส่อัตราต้นละ ๑ กำมือ ปุ๋ยเคมีทั้งทางเดินและทางใบควรให้เสริมด้วย โดยทางดินควรใช้สูตรที่มีตัวหน้าสูง เช่น สูตร ๓๒ - ๑๐ - ๑๐ , ๒๕-๗ - ๗ ผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น สูตร ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ หรือ ๑๖ - ๑๖ - ๑๖ ให้ทุก ๒ เดือน โดยให้ต้นละ ๑ - ๒ ช้อนแกง และค่อย ๆ เพิ่มอัตรามากขึ้นตามขนาดและอายุของฝรั่ง สำหรับปุ๋ยที่ให้ทางใบนั้น ควรให้พวกฮอร์โมนและอาหารเสริมไปด้วย สำหรับปุ๋ยทางใบ ใช้สูตร ๓๐ - ๒๐ - ๑๐, ๒๐ - ๒๐ - ๒๐ จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งกิ่งก้าน และช่วงที่มีการเจริญเติบโตนี้ควรเด็ดยอดทิ้งเพื่อให้มีการแตกยอดมากขึ้น เช่นเดียวกับการโน้มกิ่งจะทำให้กิ่งที่แตกยอดและออกดอกตามมาด้วย วัน เวลาใส่ปุ๋ยเป้นเรื่องสำคัญมากเพราะมีผลต่อการควบคุมการเกิดดอกออกผล

ข้อแนะนำที่ทุกประเทศมีความสอดคล้องกันคือ

การใส่ปุ๋ยก่อนการออกดอกจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกิ่งใหม่ยอดใหม่เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้ออกดอกนั่นเอง เพราะยอดที่แตกใหม่จากกิ่งที่อายุหนึ่งปีขึ้นไปจะมีดอกตามออกมาด้วยเสมอ อย่างไรก็ตามหากให้ปุ๋ยมากเกินไปในระยะที่จะออกดอกอาจมีผลให้การออกดอกล่าช้าไปได้
ฝรั่งไร้เมล็ดจะมีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักต่อผลขนาดใหญ่ถึง ๑.๓ กิโลกรัม ดังนั้นควรมีการเด็ดลูกทิ้งเพื่อลูกจะได้เจริญเติบโตได้ดี ควรเด็ดให้เหลือต้นละประมาณ ๑๐๐ ผลต่อปี

การดัดแต่งและการตัดแต่ง

การดัดแต่งต้นฝรั่งมักเป็นเรื่องของสวนฝรั่งขนาดใหญ่มากกว่าสวนขนาดเล็ก ก่อนที่จะดัดแต่งต้องพิจารณาก่อนว่าจะเก็บเกี่ยวฝรั่งโดยวิธีใดเพื่อจะดัดแต่งให้เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว วัตถุประสงค์การตัดแต่งฝรั่งกินสดคือ การรักษาขนาดผลให้ใหญ่อยู่เสมอเพราะฝรั่งเมื่อกิ่งแก่ ผลจะเล้กลง ดังนั้นจึงต้องให้มีกิ่งอายุ ๑ - ๓ ปี เพื่อผลิตดอกออกผลเสมอโดยใช้วิธีการสางกิ่งออกทุกๆ ๒-๓ ปี โดยตัดยอดหรือตัดกิ่งข้างพอประมาณกิ่งใหม่ก็จะแตกออกมา จำนวนผลต่อต้นจะน้อยลงแต่ขนาดผลจะใหญ่ขึ้น

-เน้นปุ๋ยคอก (ปุ่ยอิทรีย์) เช่น ขี้ค้างคาว ขี้หมู ชี้ควาย
-ปุ๋ยเคมี
-สูตรเร่งการเจริญเติบโตใช้สูตร ๑๖ - ๑๖ - ๑๖, ๒๕ - ๗-๗, ๓๒ - ๒๖ - ๒๖
-สูตรสะสมอาหารใช้สูตร ๑๐ - ๒๖ - ๒๖
-สูตรเร่งความหวานใช้สูตร ๓ - ๑๓ - ๒๑ , ๑๕ - ๑๕ - ๒๘

สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูของฝรั่งไร้เมล็ด

-โรคแอนแทรกโนส คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์, แคปแตน
-โรคใบจุดสาเหร่าย แคปแตน,มาเน็บ,ซีเน็บ
-โรคสแค๊ป ไดเทน,ไดโพลาเทน
-แมลงวันทอง มาลาไทออน,โซนาร์ (ชื่อการค้า)
-เพลี้ยแป้ง รีบาวด์ (สารคลอไพรีสฟอส)
-แมลงกัดกินใบ เมทโทมิล (แลนเนท)
-หนอนเจาะลำต้น คลอไพรีฟอส
-ไรแดง ไรสนิม ไดโคฟอล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 179 คน กำลังออนไลน์