โครงสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด

รูปภาพของ sss27588

 

โครงสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
2.ผู้เป็นหุ้นส่วนมี 2 จำพวก คือ
1.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ รับผิดเฉพาะจำนวนเงินที่รับว่าจะลงหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วน
2.หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความผิดชอบ รับผิดในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
3.ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
4.ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การลงทุนในห้างหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ
1.มีสิทธิออกความคิดเห็นและแนะนำในการจัดการงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ในกรณีที่สัญญาหุ้นส่วนให้สิทธิไว้
2.มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนนในการแต่งตั้งถอดถอนผู้จัดการตามที่บังคับไว้ในสัญญาหุ้นส่วน
3.มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด
4.มีสิทธิประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
5.มีสิทธิโอนหุ้นของตนไปให้บุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนอื่น สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับห้างหุ้นส่วนสามัญ

การลงทุนในห้างหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ
1.นำแรงงานมาลงทุนได้
2.เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้
3.จะดำเนินกิจการที่มีสภาพอันเป็นทางการแข่งกับห้างหุ้นส่วนไม่ได้
4.เมื่อผู้เป็นห้างหุ้นส่วนคนใดตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถจะต้องเลิกกิจการ

 

              

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 575 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrmint