ลำดับราชวงศ์และฟาโรห์แห่งอียิปต์(2)

รูปภาพของ sss27506

ช่วงต่อที่หนึ่ง ราว 2125-1975 ปีก่อน ค.ศ.


        ราชวงศ์ที่เก้าและสิบ


เมืองหลวงอยู่ที่ เฮเรคลีโอโพลิส

 • เมริอิบเร
 • เคติ
 • เมริคาเร
 • ไอติ


      ราชวงศ์ที่สิบเอ็ด


เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

 • เมนทูโฮเตปที่หนึ่ง
 • อินโยเตฟที่หนึ่ง
 • อินโยเตฟที่สอง
 • อินโยเตฟที่สามราชอาณาจักรกลาง ราว 1975-1640 ปีก่อน ค.ศ.

 • เมนทูโฮเตปที่สอง (เนปเฮเพเตร)
 • เมนทูโฮเตปที่สาม
 • เมนทูโฮเตปที่สี่      ราชวงศ์ที่สิบสอง

 • อเมเนมเฮตที่หนึ่ง
 • เซนุสเรตที่หนึ่ง
 • อเมเนมเฮตที่สอง
 • เซนุสเรตที่สอง
 • เซนุสเรตที่สาม
 • อเมเนมเฮตที่สาม
 • อเมเนมเฮตที่สี่
 • ราชินีโซเบคเนฟรู


      ราชวงศ์ที่สิบสาม

 • เวกาฟ
 • อเมเนมเฮตที่ห้า
 • ฮาร์เนดจ์เฮริโอเทฟ
 • อเมนีกีเมา
 • เซเบคโฮเตปที่หนึ่ง
 • ฮอร์
 • อเมเนมเฮตที่เจ็ด
 • เซเบคโฮเตปที่สอง
 • เคนด์เจอร์
 • เซเบคโฮเตปที่สาม
 • เนเฟอร์โฮเตปที่หนึ่ง
 • เซเบคโฮเตปที่สี่
 • เซเบคโฮเตปที่ห้า
 • อัยย์ (ราชวงส์ที่สิบสาม)
 • เมนทูเอมซาฟ
 • เดดูโมสที่สอง
 • เนเฟอร์โฮเตปที่สามช่วงต่อที่สอง ราว 1630-1520 ปีก่อน ค.ศ.


        ราชวงศ์ที่สิบสี่

 • เนเฮซี


       ราชวงศ์ที่สิบห้าและสิบหก

 • ฟาโรห์เป็นชาวฮิกซอส
 • เชชิ
 • คยาน
 • อเปปิ
 • คามูดิ


       ราชวงศ์ที่สิบเจ็ด


เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

 • อินโยเตฟที่ห้า
 • เซเบคเอมซาฟที่หนึ่ง
 • เนบิเรเยรอว์
 • เซเบคเอมซาฟที่สอง
 • ตาโอที่หนึ่ง
 • ตาโอที่สอง
 • คาโมสราชอาณาจักรใหม่ ราว 1539-1075 ปีก่อน ค.ศ.


        ราชวงศ์ที่สิบแปด

 • อาโมส
 • อเมนโฮเตปที่หนึ่ง
 • ทุตโมสที่หนึ่ง
 • ทุตโมสที่สอง
 • ราชินีฮัตเชปซุต
 • ทุตโมเสสที่สาม
 • อเมนโฮเตปที่สอง
 • ทุตโมสที่สี่
 • อเมนโฮเตปที่สาม
 • อเคนาเตน (อเมนโฮเตปที่สี่)
 • สเมงห์กาเร
 • ราชินีอันเคตเคปรูเร
 • ตุตันคามุน
 • อัยย์ (ราชวงศ์ที่สิบแปด)
 • โฮเรมเฮบ


       ราชวงศ์ที่สิบเก้า

 • รามเสสที่หนึ่ง
 • เซติที่หนึ่ง
 • รามเสสที่สอง
 • เมเรนพตาห์
 • เซติที่สอง/อเมนเมสเซ
 • ซิพตาห์
 • ราชินีทาวอสเรต


        ราชวงศ์ที่ยี่สิบ

   •                                                                                                                                NEXT>>>>>

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 223 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • sss29872