ไม้พุ้ม

รูปภาพของ sss27665

 

 ไม้พุ่ม ลำต้นมีเนื้อไม้แข็งแต่ขนาดเล็กกว่าไม้ยืนต้น และมีลำต้นหลักหลายต้น มีกิ่งก้านสาขาแยกไปมากบริเวณใกล้โคนต้น ลักษณะเป็นพุ่มสูงไม่เกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี เช่น ชบา แก้ว เข็ม พุดตาน กระถิน

 ชื่อ ต้นไม้                                                 1. ชาฮกเกี้ยน  

                                                               2. คริสต์มาส

                                                               3. ครุฑตีนกบ

                                                               4. หนวดปลาหมึก

                                                               5. ผกากรอง

                                                               

 

                                                             

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี