พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

รูปภาพของ sss27727

 

4. พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา