ยุคราชวงศ์โจว

รูปภาพของ sss27520

 

ที่มาของรูปภาพ http://www.artsmia.org/art-of-asia/history/images/maps/china-chou.gif

ยุคโจว 周朝 (1027-771 B.C.)
                 ผู้ปกครองคนสุดท้ายยุคซางได้ใช้วิธีการอันโหดเหี้ยมกับประชาชน จนถูกโค่นล้มโดยหัวหน้าชนเผ่าโจว 周 ซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่ที่ราบเว่ย 渭 ซึ่งคือเมืองส่านซี 陕西 ในปัจจุบัน เมื่อสถาปนาอาณาจักรโจวแล้วได้ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองก่าว 镐 ใกล้กับเมืองซีอาน 西安   หรือฉางอัน 长安
                ยุคโจวถือเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณ มีการยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหมืองของแม่น้ำฉางเจียง 长江 แล้วนำเอาภาษาและประเพณีของสมัยซางไปใช้ร่วมกันกับพื้นที่ที่ยึดครอง จึงเป็นการกระจายภาษาและประเพณีของซางไปสู่ทั่วดินแดงจีน

               ยุคโจวเป็นยุคที่ปกครองนานที่สุดในยุคนี้ และในยุคนี้เองที่มีการก่อเกิดแนวคิดปรัชญาการปกครองเรื่อง “บัญชาสวรรค์” 天命 และเรียกผู้ปกครองว่า“โอรสสวรรค์” 天子 ซึ่งได้รับอาญาสิทธิจากสวรรค์ ปรัชญาในการปกครองนี้ได้สืบต่อมาในยุคต่อ ๆ มา

               ระบบศักดินาถูกนำมาใช้ในยุคโจว ด้วยการปกครองแบบกระจายอำนาจแต่ระบบศักดินาในยุคโจวก็ไม่เหมือนกับระบบศักดินาในยุคกลางของยุโรป เนื่องจากการปกครองที่เรียกว่า proto-feudal หรือ 封建制度 เป็นการจัดรูปแบบการปกครองยึดแบบชนเผ่า  จึงคำนึงถึงพงศ์เผ่าเชื้อสายมากกว่าทางกฎหมาย

              แต่ไม่ว่าระบบศักดินาแบบไหนก็ตามก็เสื่อมไปตามยุคสมัย เมื่อโจวยุคต่อมามีความเจริญมากขึ้นทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ เมืองใหญ่มีความเจริญและล้อมด้วยเมืองบริวาร ระบบศูนย์จึงถูกนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมเมืองต่าง ๆ ระบบศักดินาจึงถูกแทนที่ด้วยระบบภาษีตาม
ผลผลิตทางการเกษตร

             ในปี 771 ก่อนคริสต์กาล โจวถูกพวกชนป่าเถื่อนรุกรานและฆ่ากษัตริย์จากนั้นเมืองหลวงก็ถูกย้ายไปทางตะวันออกที่เมืองลั่วหยาง 洛阳 หรือ
เหอหนาน 河南 ในปัจจุบัน   จากการย้ายเมืองหลวงนี่เอง นักประวัติศาสตร์จึงแบ่งยุคโจวออกเป็นยุคโจวตะวันตก (1027-771 ปีก่อนคริสต์กาล) และยุคโจวตะวันออก (770-221 ปี ก่อนคริสต์กาล) หลังจากนั้นโจวก็ค่อย ๆ เข้าสู่ยุคเสื่อม  ในยุคโจวตะวันออกยังแบ่งยุคย่อยอีกสองยุคคือยุคชุนชิว 春秋 ในช่วงปี 770-476 ปีก่อนคริสต์กาล และยุคต่อมาคือยุคจ้านกั๊ว 战国 ในช่วงปี 475-221 ปีก่อนคริสต์กาล

 

แหล่งอ้างอิง http://www.thaichinese.net/History/Ancient/ancient.html#Zhou http://www.thaisamkok.com/china-dynasty-4.shtml http://www.thaisamkok.com/china-dynasty-5.shtml

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์