สรุปขั้นตอนการสมัครประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 อย่างสั้นๆ

รูปภาพของ ssspoonsak

ขั้นตอนการสมัครประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 อย่างง่าย

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย

 

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 • ประเภทเว็บเพจ

1. หาสมาชิกในทีม ต้องมีครู 1 คน นักเรียน 3 คน นักเรียนต้องอยู่ระดับ ป.1 ถึงม.3 หรืออยู่ระดับม.4 ถึง ม.6 ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น
2. หาเนื้อหาที่จะทำ ต้องเป็นเนื้อหาที่ครูสมาชิกในทีมมีความรู้ คือ ครูกับเนื้อหาต้องอยู่ในกลุ่มสาระเดียวกัน
3. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com โดย 1 ทีม สมัคร 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งใน 4 คน เคยเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกอีก
4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ประเภทสื่อเว็บเพจ ซึ่งเป็นไฟล์เวิร์ด
5. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เท่านั้นเพื่อความชัดเจน ยังไม่ต้องลงลายเซ็นรับรอง
6. เข้าสู่ระบบ (login) และ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออนไลน์ ผ่านแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์วุฒิบัตร ในภายหลัง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
7. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (หลังการส่งใบสมัครออนไลน์ ภายใน 48 ชม.)
8. สร้างสื่อในรูปแบบเว็บเพจ ด้วยโปรแกรมสร้างเว็บอะไรก็ได้ เช่น Kompozer, Frontpage , Dreamweaver, Namo Webeditor ฯลฯ
9. สั่งพิมพ์ใบสมัครในข้อ 5 เพื่อส่งมาเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมลายเซ็นรับรอง
    ส่งใบสมัครพร้อมซีดีผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 มาที่
    "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
                   เลขที่ 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง 
                   แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120" 

 • ประเภทสื่อออนไลน์
 • 1. หาสมาชิกในทีม ต้องมีครู 1 คน นักเรียน 1 คน นักเรียนต้องอยู่ระดับ ป.1 ถึงม.6
  2. หาเนื้อหาที่จะทำ ต้องเป็นเนื้อหาที่ครูสมาชิกในทีมมีความรู้ คือ ครูกับเนื้อหาต้องอยู่ในกลุ่มสาระเดียวกัน
  3. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com โดย 1 ทีม สมัคร 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น เพื่อจะได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล ทีมละ 20 MB เท่าๆกัน 
      - สำหรับประเภทสื่อออนไลน์ ทุกทีมจะต้องสมัครสมาชิกใหม่ เพื่อใช้ในการประกวดครั้งนี้เท่านั้น และจะได้รับพื้นที่ 20 MB ในการจัดเก็บข้อมูล หนึ่งทีมสมัครหนึ่งชื่อเท่านั้น
      - เข้าไปสร้างสื่อออนไลน์หน้าแรกสักเล็กน้อยเพื่อให้ได้ URL หน้าหลักของผลงาน เพื่อจะเอาไปกรอก จะเป็นตัวเลข 5 หลัก เช่น http://www.thaigoodview.com/node/28492 ซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ซึ่งต้องระวัง ไม่ลบ URL นี้เด็ดขาด เพราะจะทำให้กรรมการไม่สามารถออนไลน์เข้าไปตรวจได้
  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ประเภทสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นไฟล์เวิร์ด
  5. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เท่านั้นเพื่อความชัดเจน ยังไม่ต้องลงลายเซ็นรับรอง
  6. เข้าสู่ระบบ (login) และ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออนไลน์ ผ่านแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์วุฒิบัตร ในภายหลัง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
  7. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (หลังการส่งใบสมัครออนไลน์ ภายใน 48 ชม.)
  8. สร้างสื่อในรูปแบบออนไลน์ ลงใน www.thaigoodview.com เท่านั้น ศึกษาวิธีการสร้างที่นี่ วิธีการสร้างสื่อออนไลน์
      แต่ละเพจต้องจัดทำด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดียวเท่านั้น ทุกเพจต้องสามารถเชื่อมโยงหากันได้เพื่อสะดวกในการเรียนรู้
  9. สั่งพิมพ์ใบสมัครในข้อ 5 เพื่อส่งมาเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมลายเซ็นรับรอง
      ส่งใบสมัครเพียงอย่างเดียว กรรมการจะทำการตรวจผลงานผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 มาที่
      "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
                     เลขที่ 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง 
                     แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120" 

       ระวัง URL หน้าแรกอย่าลบทิ้ง หรือเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นกรรมการจะตรวจผลงานไม่ได้
       ดูวิธีการสร้างสื่อออนไลน์ ได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6817 
   

 • ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
 • 1 หาสมาชิกในทีม 3-5 คน มีนักเรียน 1 คน ที่เหลือเป้นใครก็ได้ที่มีความรักต่อกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ไม่อยู่บ้านเดียวกันก็ได้
  2 หานิทานสัก 1 เรื่อง ที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์  นิทานที่นำมาเล่าเป็นนิทานที่เคยมีมาก่อน หรือเป็นนิทานที่แต่งขึ้นเองก็ได้ แต่ทุกเรื่องต้องมีคติสอนใจ ซึ่งจะต้องบอกในตอนจบของนิทานว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ... และภาษาที่ใช้ในการเล่าใช้ภาษาภาคกลาง อาจมีคำศัพท์หรือสำนวนที่เป็นศัพท์เฉพาะของภาษาถิ่นต่างๆได้
  3. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://www.thaigoodview.com โดย 1 ทีม สมัคร 1 ผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ถ้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งใน 3-5 คน เคยเป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกอีก
  4. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง ซึ่งเป็นไฟล์เวิร์ด
  5. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน ด้วยการพิมพ์เท่านั้นเพื่อความชัดเจน ยังไม่ต้องลงลายเซ็นรับรอง
  6. เข้าสู่ระบบ (login) และ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วออนไลน์ ผ่านแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์วุฒิบัตร ในภายหลัง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554
  7. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (หลังการส่งใบสมัครออนไลน์ ภายใน 48 ชม.)
  8. บันทึกเสียงการเล่านิทานโดยสมาชิกในทีม มีเสียงเพลงประกอบด้วยก็ได้ ไฟล์ที่บันทึกต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น wav หรือ mp3 หรือ wma เท่านั้น และต้องมีความยาวทั้งหมดไม่เกิน 5 นาที (ไม่รวมเวลาแนะนำเรื่อง คำกล่าวขอบคุณแหล่งที่มา และผู้สนับสนุน)
  9. พิมพ์เนื้อหานิทานลงในกระดาษA4
  9. สั่งพิมพ์ใบสมัครในข้อ 5 และเนื้อหาในข้อ 9 เพื่อส่งมาเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมลายเซ็นรับรอง
  10. ส่งใบสมัคร เนื้อหา พร้อมซีดีผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 มาที่
      "ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
                     เลขที่ 559 ซอยเจริญกรุง 67 ถนนเจริญกรุง 
                     แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120" 

  ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้ (ณ วันที่ 1 กันยายน 2553)

  1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
  2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
  3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูลในใบสมัคร ทำให้
  กรรมการไม่สามารถตรวจได้
  4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
  และสื่อออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
  5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
  กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้


  สงสัยสอบถามที่ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 0818693782 หรือ http://www.thaigoodview.com/contact2

  หรือที่แสดงความคิดเห็นข้างล่าง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์