ตรวจสอบรายชื่อ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สื่อออนไลน์ และสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สื่อออนไลน์ และสื่อเล่านิทานด้วยเสียง

P หมายถึง ผลงานและใบสมัครของท่าน พร้อมที่จะได้รับการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว

สาระวิชา
ช่วงชั้น
สื่อเว็บเพจ(HTML)
สื่อออนไลน์
ดูรายชื่อ
สื่อเล่านิทานด้วยเสียง
จำนวนทีมที่สมัคร
จำนวนทีมที่สมัคร
จำนวนทีมที่สมัคร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

87 
2

1
3
1
6
4
1
17 
ภาษาไทย
1
1
 
 
2
2
3
 
3
9
7
 
4
9
36 
 

คณิตศาสตร์

1

 

 

 

2

 

2

 

3

9

9

 

4

6

11

 

วิทยาศาสตร์

1

 

2

 

2

 

 

 

3

30

2

 

4

35

51

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1

 

 

2

2

2

 

3

28

10

 

4

15

37

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

 

 

 

2

2

 

 

3

9

5

 

4

17

76 

 

ศิลปะ

1

 

 

 

2

1

 

 

3

16

3

 

4

25

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

 

1

 

2

5

10

 

3

35

26 

 

4

49

55

 

ภาษาต่างประเทศ

1

 

 

 

2

3

1

 

3

17

5

 

4

11

55

 

รวม
320
463

87
รวมท้ัง 3 ประเภท
870

จะมีการประกวดครั้งที่ 4  ไหมคะ จะได้เตรียมตัวค่ะ  อาจารย์

รูปภาพของ ssspoonsak

มีครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ทีม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
1.นางสาววิกานดา  เจรจา
2.นาย พิชชา เจตนเสน
URL http://www.thaigoodview.com/node/92755
คือส่งใบสมัครไปแล้วครับ
แต่ยังไม่ขึ้นเลยครับ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พูนศักดิ์เป็นอย่างสูงที่ได้ตรวจสอบและติดตามผลงานในการประกวดสื่อครั้งนี้ และผมได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอความกรุณาท่านอาจารย์พูนศักดิ์ดำเนินการตามขั้นตอนในการประกวดสื่อให้ผมด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบ ผลงานของ สื่อเว็บเพจ โปรแกรม Visual Basic 2008 ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ด้วยครับ เนื่องจากเนื้อหาที่นักเรียนได้จัดทำส่งไปเป็นเนื้อหาของช่วงชั้นที่ 3 แต่รายชื่อไปขึ้นอยู่ที่ช่วงชั้นที่ 4 ขอบพระคุณครับ

เรียนท่านอาจารย์พูนศักดิ์ ที่เคารพ
ตามที่ผมได้ส่งสื่อออนไลน์ประกวดในครั้งที่ 3 นี้ ได้ทำการกรอกใบสมัคร และมีรายชื่อปรากฏดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการปรับปรุงส่งรายชื่อเด็กเพิ่มเติม สรุปผลหลัง 31 ม.ค. 54 แต่ปรากฏว่าไม่มีเครื่องหมาย ถูก หน้าชื่อ พอสอบถามไปก็ว่าไม่เห็นใบสมัครมา.คนสมัครเยอะผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครให้แจ้งชื่อ พอผมแจ้งชื่อไปแล้วก็เงียบหายไปเลย..แล้วมีข้อความหน้าเว็บผู้ที่ส่งสื่อแต่ไม่ประสงค์จะประกวด..หมายความว่าอย่างไร..คนที่ส่งสื่อทุกคนก็หวังที่จะประกวดทุกคนนั่นหละครับท่าน.คนที่ส่งรายชื่อเข้าประกวดต่างก็มีความหวังที่จะได้รางวัลเชิดชูเกียรติหรืออย่างน้อยก็ชมเชยเพื่อเป็นเกียรติประวัติและผลงานในการปฏิบัติงานเป็นการเสริมแรงเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์สื่อที่ดีมีคุณภาพเพื่อการศึกษาของเด็กไทย ผมก็คนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีผมใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านได้กรุณาท่านพิจารณาทบทวนและตรวจสอบเรื่องให้ผมด้วย เป็นอย่างไรก็ขอให้ส่งข้อความทางเมล์มาบอกด้วยนะครับ masterniwat@gmail.com
ด้วยความนับถือ
ครูนิวัฒน์ ตีทอง

แก้ไขข้อมูลค่ะ ส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์ แต่ไม่ได้ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์จะเป็นอะไรหรือป่าวคะ

 แก้ไขข้อมูลใบสมัครค่ะ

ชื่อเรื่องที่จัดทำคือ สื่อเว็บเพจ html เรื่อง เรียนรู้ภาษา html

ครูหัวหน้าทีม
นางสาวพิชชยานาฏ   รีรักษ์ 

 

นักเรียนร่วมทีม 
1)    ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาภรณ์   วงค์คม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2)    ชื่อ-นามสกุล นางสาวสวรีย์  เกตุแก้ว เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3)  ชื่อ-นามสกุลนางสาวพิมพ์วิไล   หายหัตถี  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
ที่อยู่สถานศึกษาเลขที่ 113หมู่ที่ 3 ตำบล นางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57100  โทรศัพท์ 053-705944
 โทรสาร 053-705910  

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยค่ะ

ทีม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
1.นาย ชาญชัย ชาญฤทธิ์
2.น.ส. ปริฉัตร หมวดทอง
URL http://www.thaigoodview.com/node/92660
คือส่งใบสมัครไปแล้วคะ
แต่ยังไม่ขึ้นเลยคะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

อริยะกุลแจ้งURLใหม่ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/user/47330

หมายเลขการสมัคร 3325 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมลฑล จังหวัด นครปฐม 73170 1. นางสาวพรทิวา สกุลทอง 2. นางสาวอริยะกุล สุวาหลำ  URLคือ

http://www.thaigoodview.com/user/47330 ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong
URL ที่ให้มาไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งใหม่อีกครั้งค่ะ  
รูปภาพของ ssspoonsak

ท่านที่เพิ่งส่งใบสมัคร กรุณารอหน่อยนะครับ เจ้าหน้าที่กำลังจะเอารายชื่อขึ้นให้ เพราะมีผู้ส่งเข้ามาจำนวนมาก หากมีปัญหาเราจะโทรกลับไปครับ

ขอบคุณครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

==" ทีม ระยองวิทยาคม
เรื่อง tense Of World ส่งใบสมัครออนไลน์แล้วค่ะ .
ทำไมมันยังไม่ขึ้น อัพเดทให้อีกคะ ?
อยู่กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

รูปภาพของ ckknaphat

ส่งใบสมัคร แข่งเล่านิทานไปครั้งแรก ชื่อไฟล์เป็นภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อไม่ปรากฏ และได้ส่งไฟล์ไปใหม่ เรื่อง กระต่ายเจ้าปัญญา ของร.ร.จักรคำ คะ แต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏชื่อต้องส่งใหม่หรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 3490
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133  หมู่ที่ 6  ตำบล โพนทอง 
อำเภอ  บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายชัยวิวัฒน์    จิตรมา
ขอเปลี่ยนเป็น
 http://www.thaigoodview.com/node/93501
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แจ้ง url คร่า ของ โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม

ชื่อ 1. อาจารย์ศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม

2. นางสาวมนสิชาภูกองชนะ

คือส่งใบสมัครไปแล้วคร่า แต่ยังไม่มีชื่อ

และได้แจ้ง url ผิดไป จะขอเปลี่ยนจากhttp://www.thaigoodview.com/node/49665

 เป็น http://www.thaigoodview.com/node/93198 คร่า

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

แจ้ง URL ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

เลขที่ 450 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110

1.นางอำไพ  หน่อเรือง

2.นางสาวยุพารัตน์  หลิมศิวิไล

ได้สมัครประเภทสื่อออนไลน์  ระดับที่ 2 ม.4-6  ไปแล้วแต่ตรวจสอบรายชื่อไม่เจอ เลยไม่ทราบหมายเลขสมัคร  จึงขอแจ้ง URL ดังนี้ค่ะ

URL:  http://www.thaigoodview.com/node/91758

รูปภาพของ hong

ไม่พบชื่อ care402 ในรายการสมัคร กรุณาสมัครใหม่อีกครั้งค่ะ

ขอเปลี่ยน URL และชื่อนักเรียนค่ะ

URLเปลี่ยนจาก : http://www.thaigoodview.com/node/92616

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/93209

และชื่อนักเรียน เปลี่ยนจาก นายศรชัย  ใจยะฟู  เป็น นางสาวสุกัญญา  เสนนอก ค่ะ

สำหรับใบสมัครจะส่งไปอีกรอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

สมัครประกวดทำเว็บ ส่งเอกสารและซีดีทางไปรษณีย์เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม แต่ตรวจพบข้อผิดพลาด ถามว่า จะส่งไปใหม่ได้หรือไม่คะ

รูปภาพของ hong

ได้ค่ะ

URL ที่เป็นเอกสารส่งทางไปรษณีย์ พิมพ์ผิดครับไม่ทราบว่าจะสามารถแก้อย่างไรได้บ้างครับ รบกวนด้วยครับ.....

 แก้จาก http://www.thaigoodview.com/node/74037

เป็น  http://www.thaigoodview.com/node/92717

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์