ตรวจสอบรายชื่อ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สื่อออนไลน์ และสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ผู้สนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ(HTML) สื่อออนไลน์ และสื่อเล่านิทานด้วยเสียง

P หมายถึง ผลงานและใบสมัครของท่าน พร้อมที่จะได้รับการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว

สาระวิชา
ช่วงชั้น
สื่อเว็บเพจ(HTML)
สื่อออนไลน์
ดูรายชื่อ
สื่อเล่านิทานด้วยเสียง
จำนวนทีมที่สมัคร
จำนวนทีมที่สมัคร
จำนวนทีมที่สมัคร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1

87 
2

1
3
1
6
4
1
17 
ภาษาไทย
1
1
 
 
2
2
3
 
3
9
7
 
4
9
36 
 

คณิตศาสตร์

1

 

 

 

2

 

2

 

3

9

9

 

4

6

11

 

วิทยาศาสตร์

1

 

2

 

2

 

 

 

3

30

2

 

4

35

51

 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1

 

 

2

2

2

 

3

28

10

 

4

15

37

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

 

 

 

2

2

 

 

3

9

5

 

4

17

76 

 

ศิลปะ

1

 

 

 

2

1

 

 

3

16

3

 

4

25

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

 

1

 

2

5

10

 

3

35

26 

 

4

49

55

 

ภาษาต่างประเทศ

1

 

 

 

2

3

1

 

3

17

5

 

4

11

55

 

รวม
320
463

87
รวมท้ัง 3 ประเภท
870

สร้างเนื้อหาแล้ว จะแก้ไขที่ URLที่ได้มาคือ www.thaigoodview.com/node/91987  เข้ไปแก้ไขไม่ได้ ขึ้นข้อความว่า คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามา เป็นเพราะอะไรค่ะ ช่วยตอบทีค่ะ

ขอเปลี่ยนนามสกุลเด็ก  จากเด็กหญิงศุภมาศ  บินศรี  เป็นเด็กหญิงศุภมาศ  ชัยบิน  ขอบคุณครับ   ในรายการส่งประกวดสื่อออนไลน์ ทีมที่ 3 สาระภาษาไทย ป.๑

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์