ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3638 P
โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว
หมู่ 4 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
1. นางสาวเยาวลักษณ์ แสงคำ
2. เด็กชายนภดล ยงสุวรรรณ์
3. เด็กชายศรชัย แชมือ
4. เด็กชายเอกพล ชื่นแย้ม
เรื่อง ตัวสะกดกำหนดคำ
 
หมายเลขการสมัคร 2874
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
เลขที่ 136 หมู่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
1. นางพิไลพร กันไชยต๊ะ
2. เด็กหญิงอาหมี่ เซอหมือ
2.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3287
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
เลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าเรือ อำเภอ .นาหว้า
จังหวัด นครพนม 48180
1. นายประมวล ศิริเมธางกูร
2. เด็กหญิงหงส์สุดา   แมดมิ่งเหง้า
3.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3288
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
เลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าเรือ อำเภอ .นาหว้า
จังหวัด นครพนม 48180
1. นายประมวล ศิริเมธางกูร
2. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
4.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3303
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
เลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าเรือ อำเภอ นาหว้า
จังหวัดนครพนม 48180
1. นายประมวล ศิริเมธางกูร
2. เด็กหญิงศุภมาศ  ชัยบิน 

สื่อเว็บเพจ ช่วงชั้นที่ 2 หมายเลขการสมัคร 3616  เรื่องการท่องอาขยาน  ยัง

ไม่มีเครื่องหมายถูก ว่าพร้อมตรวจแล้ว ทั้งๆที่ส่งไปพร้อมสื่อนิทาน แต่มีเครื่องหมายถูกแล้ว

ช่วยตรวจดูหน่อยครับ

สื่อสร้างโดยเอาลิ้งค์มาจากยูทูบ มาเก็บไว้ในบล็อคส่งประกวดได้หรือป่าวครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/83825  ตอบด่วน ด่วน

รูปภาพของ supatkul

จากที่ดู เป็นการใช้ embed code สามารถได้ค่ะ

ขอแก้จาก นางสาวศรีสวาสดิ์ บุญนาค เป็น นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยแจ้งด้วยว่าหมายเลขสมัครเท่าไร

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หมายเลขการสมัคร 2920
ขอแก้ไขจาก ----> น.ส.วาสินี  เที่ยงน่วม   เป็น ----> นางสาววาสินี  เที่ยงน่วม  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์