ตรวจสอบรายชื่อ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 3345 
โรงเรียนบ้านนากวาง
เลขที่ 143  หมู่ที่ 2 ตำบล ดอนไฟ
อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง 52150
1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
2. ด.ญ.มยุรี  แฮตุ้ย
3. ด.ญ.สกุลรัตน์ ใจบุญ
4. ด.ญ.สายธาร  จันทร์นา
เรื่อง เรารักภาษาไทย
 
หมายเลขการสมัคร 2834 P
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์ 60000
1. นางกัญญาสิริ   ศรีแก้วพันธุ์
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เกล็ดประทุม
URL: http://www.thaigoodview.com/node/79533
2.  
หมายเลขการสมัคร 3616 P
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
เลขที่ 146 หมู่ที่ 5  ตำบล ปางมะผ้า    
อำเภอ ปางมะผ้า
จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58150
1. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ   
2. เด็กหญิงศิริพร  ธารีพิทักษ์  
3. เด็กหญิงภัสสร   ไพรปรีเปรม  
4. เด็กหญิงนฤมล  ธารารักษา
เรื่อง การท่องอาขยาน
 
หมายเลขการสมัคร 3453
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
เลขที่  141 หมู่ที่  2 ตำบล ทากาศ
อำเภอ  แม่ทา จังหวัด ลำพูน 51170
1. นางดอกไม้  ปานพาน
2. เด็กชายพูนศักดิ์  สากาศ
3.  
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
เรื่อง
 
หมายเลขการสมัคร 3461
โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
เลขที่ 141  หมู่ที่ 2 ตำบล ทากาศ
อำเภอ แม่ทา จังหวัด ลำพูน 51170
1. นางดอกไม้  ปานพาน
2. เด็กชายศุภวุฒิ   จักรกาศ

สื่อเว็บเพจ ช่วงชั้นที่ 2 หมายเลขการสมัคร 3616  เรื่องการท่องอาขยาน  ยัง

ไม่มีเครื่องหมายถูก ว่าพร้อมตรวจแล้ว ทั้งๆที่ส่งไปพร้อมสื่อนิทาน แต่มีเครื่องหมายถูกแล้ว

ช่วยตรวจดูหน่อยครับ

สื่อสร้างโดยเอาลิ้งค์มาจากยูทูบ มาเก็บไว้ในบล็อคส่งประกวดได้หรือป่าวครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/83825  ตอบด่วน ด่วน

รูปภาพของ supatkul

จากที่ดู เป็นการใช้ embed code สามารถได้ค่ะ

ขอแก้จาก นางสาวศรีสวาสดิ์ บุญนาค เป็น นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยแจ้งด้วยว่าหมายเลขสมัครเท่าไร

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หมายเลขการสมัคร 2920
ขอแก้ไขจาก ----> น.ส.วาสินี  เที่ยงน่วม   เป็น ----> นางสาววาสินี  เที่ยงน่วม  ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์