ตรวจสอบรายชื่อ วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวด วิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่
 
สื่อเว็บเพจ

สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก

รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2854 
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ที่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110
1. นาย อวิรุทธ์   เหมานุรักษ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เอ็มทอง
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงสุวิมล  คงสัมมา
เรื่อง วาดภาพสวย
 
หมายเลขการสมัคร
โรงเรียน
1.
2.
URL:

หมายเลข3513

1.คุณครู สรียา

เรื่อง การวาดการ์ตูนพื้นฐาน

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/85470

นส.นลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล
และ นายนพดล เพ็งชุมจันทร

ขอแก้ไขเป็นการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

http://www.thaigoodview.com/node/81953

 

นางสาวโสภา ศิริ และ นายนภดล เพ็งชุมจันทร์

ขอแก้ไขเปลี่ยนเป็นประกวดประเภทสื่อการรียนรู้ออนไลน์คะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์