โรคปลายประสาทอักเสบ

รูปภาพของ anp11049

โรค "ปลายประสาทอักเสบ... โรคฮิตในตอนนี้"‎

เรื่องนี้ดิฉันได้รับข้อมูลจากคุณคนหนึ่งและได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับโรคนี้จึงทำให้อยากที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบว่าโรคนี้มีปัญหาและอันตรายแค่ไหนและท่านอาจจะมีสิทธิเป็นหรือเปล่าถ้าข้าพเจ้าทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษด้วยน่ะที่นี้

          ระบบประสาทของคนเราแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลาย และระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนปลายจะเน้นอยู่ 2 เรื่องคือ การเคลื่อนไหว และการรับความรู้สึก

          ปลายประสาทอักเสบส่วนมากมักจะพบในผู้สูงอายุ ในคนที่อายุยังน้อยพบได้เช่นกัน ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ อาการที่เรียกว่าปลายประสาทอักเสบนั้น เราอาจเรียกว่าระบบประสาทส่วนปลายทำงานผิดปกติ แต่ไม่ได้แปลว่าปลายประสาทอักเสบไปทุกครั้ง เพราะคำว่าอักเสบจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ ปวด บวม แดง ร้อน หรือถ้าดูในกล้องจุลทรรศน์จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวจำนวนมาก แสดงว่ามีปฏิกิริยาต่อการอักเสบ

          โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนปลาย เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงมักไม่