สรุปการอ่าน


เส้นทางที่สองนำพาชีวิตไปสู่ความขึ้นสูง   ฉะนั้นพวกเราทุกคนควรนำทางชีวิตของเราเป็นสู่ทางที่ดี ทำดี คิดดี พูดดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อหนังสือ : เมื่อไม่รู้จักตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าตนควรจะมีหน้าที่อะไร
ผู้แต่ง : ท่านพุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : สมิต / สนพ.
ปีที่พิมพ์ : 12 / 2552
จำนวนหน้า : 24  อ่านวันที่ : 18 มิถุนายน 2553
ตรงกับสาระการเรียนรู้ : พระพุทธศาสนา
สาระที่ได้จากเรื่อง : หลักธรรมคำบรรยายของท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางแห่งความสุข
ตัวละครที่ชอบ/เหตุผล : ท่านพุทธทาสภิกขุ
ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง : ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่ในทางไม่ประมาท
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน :
ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์