ม.ราชธานี สมัครต่อปริญญาโท-เอก หลายสาขา

           มหาวิทยาลัยราชธานี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และเปิดรับหัวข้องานวิจัยในระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
           ระดับปริญญาโท 
           -หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
           -หลักสูตร M.B.A. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการผลิตและการดำเนินงานและนวัตกรรมเทคโนโลยี
           -หลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและการบริหารการพยาบาล  
           ระดับปริญญาเอก 
           -หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
           รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2551 )
           ติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชธานี โทรศัพท์ 0-4531-9900   
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104851 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)
           ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 004(393)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์