ม.ราชธานี สมัครต่อปริญญาโท-เอก หลายสาขา

           มหาวิทยาลัยราชธานี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และเปิดรับหัวข้องานวิจัยในระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา
           ระดับปริญญาโท 
           -หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
           -หลักสูตร M.B.A. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาวิชาการผลิตและการดำเนินงานและนวัตกรรมเทคโนโลยี
           -หลักสูตร M.Ed. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและการบริหารการพยาบาล  
           ระดับปริญญาเอก 
           -หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
           รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายน 2551 )
           ติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยราชธานี โทรศัพท์ 0-4531-9900   
           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104851 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)
           ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 004(393)
www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 410 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • Preaw021