จุฬาฯ รับต่อป.โท-ป.เอก ครุศาสตร์


            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2551
            หลักสูตรที่เปิดรับ

            ระดับมหาบัณฑิต
            -ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับสมัครถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
            -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
            -หลักสูตร Double master’s Degrees in Engineering Management  รับตลอดปีการศึกษา 
            -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย (ภาคนอกเวลาราชการ) รับสมัครถึงวันที่ 4 กันยายน 2551
            ระดับดุษฎีบัณฑิต
            -หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับสมัคถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.chula.ac.th 
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104853 แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)
            ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 004(393)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์