ยุคราชวงศ์หมิง

รูปภาพของ sss27520

ราชวงศ์หมิง (เหม็ง) (ปีคริสตศักราช 1368 – ปีคริสตศักราช 1644)
 

การย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงเป่ยจิง
    วงศ์หมิงก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1368 ก่อนที่จะถูกราชวงศ์ชิงรวมประเทศในปี ค.ศ.1644 รวมเวลาทั้งหมด 276 ปี มีจักรพรรดิทั้งสิ้น 16 พระองค์
   จักรพรรดิจูหยวนจาง (จูหยวนจัง) หรือ หงอู่ฮ่องเต้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิง พระองค์ทรงดำเนินการปฏิรูประบบการเมือง การทหาร และด้านอื่นๆ ของระบบเก่าเป็นแบบครบวงจร ทรงรวมอำนาจด้านการเมือง การทหาร และตุลาการไว้ที่พระองค์ ระบบการปกครองแบบรวมอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางได้พัฒนาถึงขั้นสูงสุดในตอนต้นสมัยราชวงศ์หมิง เศรษฐกิจของประเทศได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและเจริญกว่าสมัยก่อนๆ ทุกสมัย ดังนั้นจักรพรรดิจูหยวนจางจึงได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกับ จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ และจักรพรรดิถังไท่จง
     ในตอนแรกหงอู่ฮ่องเต้ทรงตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองหนันจิง (นานจิง) ซึ่งเป็นมาตุภูมิของพระองค์เอง แต่ต่อมาเพื่อเป็นการสะดวกในการปกครองทั่วประเทศจีน จักรพรรดิจูตี้ทรงโปรดให้มีการย้ายเมืองหลวงจากเมืองหนันจิง ไปยังกรุงเป่ยจิง (ปักกิ่ง) ซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์เคยปกครองอยู่ในสมัยของพระบิดาหงอู่ฮ่องเต้ และได้มีราชโองการให้ก่อสร้างกรุงเป่ยจิงเป็นการใหญ่
   

     สมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ เป็นสมัยที่ราชวงศ์หมิงเจริญรุ่งเรื่องมากที่สุด เจิ้งเหอได้เดินทางโดยทางเรือไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเอเชียใต้ทั้งหมดรวม 7 ครั้ง ได้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่ได้เดินทางไป
       ในตอนปลายราชวงศ์หมิง เนื่องจากพวกขันทีกุมอำนาจทางการเมือง โดยจะใช้สายลับค่อยสอดส่องพฤติกรรมและจับผิดขุนนางทั้งหลาย ทำให้ขุนนางทั้งชั้นผู้ใหญ่และชั้นผู้น้อยต่างไม่มีจิตใจทำงาน ระบบราชการย่ำแย่ โจรต่างประเทศก่อการไม่สงบอยู่ตลอด ภาระการเสียภาษีตกไปอยู่ที่ชาวนามากขึ้น จึงเกิดการปฏิวัติอยู่บ่อยครั้ง และในที่สุด หลี่จื้อเฉิง ก็ได้นำกองทัพชาวนาเข้ายึดกรุงเป่ยจิง (ปักกิ่ง) โค่นล้มราชวงศ์หมิงจนได้ ส่วนจักรพรรดิฉงเจิน จักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงก็ได้ผูกพระศอปลงพระชนม์ชีพตนเอง ที่อุทยานจิ่งซันในกรุงเป่ยจิง

 

แหล่งอ้างอิง http://www.thaichinese.net/History/Imperial/Imperial2/Imperial3/imperial3.html#Ming http://www.thaisamkok.com/china-dynasty-22.shtml

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์